Leder til Slagelse Sprogcenter

5. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  31. august 2022


Job beskrivelse

Slagelse Sprogcenter søger leder pr. 1. oktober 2022.

Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral uddannelsesinstitution, som organisatorisk er forankret i Center for Arbejdsmarked og Integration i Slagelse Kommune.

Sprogcentrets kerneopgave er at tilbyde ”Danskuddannelse for voksne udlændinge” i et erhvervs- og samfundsrettet perspektiv. Derudover tilbyder sprogcentret Forberedende Voksen Undervisning (FVU), Ordblinde- undervisning (OBU) og anden indtægtsdækket virksomhed.

I et tæt samarbejde med andre afdelinger i Center for Arbejdsmarked og Integration løser sprogcentret en række opgaver. Sprogcentret samarbejder desuden med lokale virksomheder om undervisning og opkvalificering, og ønsker at styrke denne indsats.

Som leder refererer du til arbejdsmarkedschefen i Center for Arbejdsmarked og Integration. Du har ansvaret for sprogcentrets strategiske udvikling, herunder økonomistyring, personaleledelse og den løbende drift. Du skal udadtil styrke og udvikle sprogcentrets profil, som er karakteriseret af en høj kvalitet og et bredt samarbejde – et samarbejde som også involverer andre kommunale sprogcentre i nærområdet. Indadtil skal du lede qua en stærk faglighed i opgaveløsningen igennem et motiverende og engageret samarbejde mellem alle medarbejdere.

Aktuelt har Sprogcentret ca. 300 kursister og 20 medarbejdere. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.

Vi tilbyder

 • Et velfungerende sprogcenter med gode resultater og balance i økonomien
 • En bred gruppe af motiverede kursister fordelt på både flygtninge, familiesammenførte, selvforsørgende arbejdstagere og selvbetalere fra ca. 60 forskellige nationaliteter
 • En fagligt dygtig og engageret medarbejdergruppe med stor variation i erfaring og uddannelsesbaggrund
 • Et tæt og velfungerende samarbejde med Slagelse Kommunes Integrationsafdeling og centrets andre afdelinger
 • Tværfagligt samarbejde, fælles lederudvikling og sparring, som medlem af den samlede ledergruppe i Center for Arbejdsmarked og Integration
 • Et spændende og sundt arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer en udadvendt profil med eksternt samarbejde og udvikling gennem netværk og vidensdeling
 • En masse foranderlige, udfordrende og afvekslende arbejdsdage

Vi forventer, at du

 • har en relevant, lang videregående uddannelse samt en lederuddannelse
 • har et godt kendskab til sprogcenterområdet, Danskuddannelserne og faget ”Dansk som Andetsprog”
 • har Ledelses- og økonomisk/administrativ erfaring og overblik
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har gode kommunikative og relationelle kompetencer
 • kan arbejde struktureret og målrettet
 • er en erfaren bruger af digitale værktøjer til såvel læring som administration
 • er et nysgerrigt og entusiastisk menneske, der kan kombinere udviklingsinitiativer, kvalitetssikring og rummelighed i en professionel indsats
 • har lyst og vilje til at påtage dig et selvstændigt ledelsesansvar

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling med ansættelse snarest muligt og senest 1. oktober 2022.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte:

 • Arbejdsmarkedschef Peter Sidelmann på telefon 30 46 27 08 eller mail petes@slagelse.dk.

Ansøgningsfrist

 • Onsdag 31. august 2022.

Første samtalerunde afholdes mandag den 5. september 2022. Anden samtalerunde afholdes mandag den 12. september 2022.

Der indgår case og test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed