Leder til nyoprettet forebyggelsesafdeling i Københavns Politi

Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    17. august 2022


Job beskrivelse

København, Københavns Politi

Vil du være med til at udvikle og sætte retning for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Københavns Politi? Som fremtidig leder af Forebyggelsesafdelingen vil du skulle koordinere og planlægge de mange forebyggende tiltag i landets største politikreds.

Om jobbet

Du bliver en del af et lederteam, hvor humøret er højt, kravene er store og fristerne ofte korte, hvorfor det at kunne samarbejde på tværs er et absolut must.

Forebyggelsesafdelingen er en nyoprettet afdeling under Center for Borgertryghed i Lokalpolitienheden i Københavns Politi. Afdelingen består af fire sektioner med forskelligartede opgaver:

– To sektioner arbejder hovedsagligt i SSP-regi med forebyggelse i tæt samarbejde med kredsens fire kommuner
– En sektion behandler ungdomskriminalitetsnævnssager, konfliktmægling, offerrådgivning og opsporing af vold i nære relationer
– Den sidste sektion har en sekretariatsfunktion for Nærpolitiafdelingen og den nye Forebyggelsesafdeling, hvor facilitering af Forebyggelsesstaben og andre tværorganisatoriske forebyggelsesfunktioner varetages.

Kompleksiteten og kravet til fortsat opfølgning og udvikling på forebyggelsesområdet er øget væsentligt. Det betyder, at det nu i væsentlig højere grad er op til den enkelte politikreds selv at planlægge, udvikle og effektuere forebyggende initiativer. Det er derfor vigtigt, at vi i København kan svare på henvendelser om forebyggelse, der også til tider omhandler nationale henvendelser. Det må derfor forventes, at du ledelsesmæssigt formår at have fokus herpå, og at du kan koordinere og ind imellem selv stå i spidsen for opgaven. På samme vis medfører politiske og strategiske udmeldinger om et mere borgernært politi, at afdelingslederen i endnu højere grad må forventes at deltage i samarbejds- og koordineringsfora med kommuner og andre offentlige og private aktører. Alt sammen noget, der dels kræver en høj mødeaktivitet, og at du er i stand til at omstille dig, idet opgaverne ofte er meget alsidige.

Du vil som hovedregel møde på Københavns Politigård, hvor lederen af Nærpolitiafdelingen og lederen af Center for Borgertryghed også har tjenestested. Du bliver daglig leder for fire sektionsledere, som fysisk sidder et andet sted i kredsen. Du skal i samarbejde med dem planlægge, udvikle og effektuere forebyggende initiativer til gavn for politiet med fokus på strategiske mål og politisk flair.

Om dig

Det forventes, at du har ledelseserfaring og en relevant akademisk uddannelse som f.eks. kriminolog, antropolog eller sociolog. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med kriminalitetsforebyggende arbejde inden for politiet, kommune eller anden større organisation.

Du har politisk tæft, strategisk forståelse og evner at omsætte og tolke de ofte skiftende politiske retninger, som politiet arbejder under til håndgribelige og brugbare mål for dine ledere og medarbejdere. Du skal formå at drive projekter fra start til slut og gennem dialog og samarbejde at inddrage interne såvel som eksterne i projektarbejdet.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller anden relevant overenskomst.

Såfremt du er ansat som tjenestemand i politiet, kan du bevare din ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver Københavns Politi med adresse på Politigården, 1567 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til kontakte politiinspektør Tommy Laursen på tlf. 93500200.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt stilling. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu en stilling. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle interesserede ansøgere uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund opfordres til at ansøge.

Ansøgningsfrist: 17. august 2022 

 

Du kan finde mere generel information om politiet på www.politi.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed