Leder til ny naturinstitution i Hornslet

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  14. oktober 2022


Job beskrivelse

Daginstitutionen Jordbærmarken – ny naturinstitution i Hornslet – søger en relationsstærk og udviklingsorienteret leder.

Brænder du for ledelse og pædagogik, og vil du være med til at starte en helt ny natur daginstitution, så er chancen her nu.

Syddjurs Kommune er i gang med at bygge en helt ny daginstitution, Børnehuset Jordbærmarken, i Hornslet. Der bliver plads til 130 børn i den integrerede institution. Jordbærmarken er færdigbygget og efter planen klar til optag af børn pr. 1. maj 2023.

Vi søger derfor en leder af institutionen, som vil være med til at forfølge visionen om en bæredygtig daginstitution med fokus på udeliv og natur, leg, læring og kreativ udfoldelse.

Opgaverne for den nye leder er mange. Flere detaljer i forhold til indretning ude og inde skal på plads. Der skal ansættes personale, herunder produktion af mad til børnene. Der skal tilrettelægges rammer for en god hverdag for børn og voksne med fokus på, at der pædagogisk tages udgangspunkt på læring i hverdagssituationer, hvor børn inddrages i hjemlige, huslige og praktiske gøremål som faste pædagogiske aktiviteter. Alt sammen indbygget i institutionens læreplaner.

Hele grundtankerne i opbygningen af den nye daginstitution hviler på de pædagogiske tanker og redskaber, som udspringer af Reggio Emilia pædagogikken samt den styrkede pædagogiske læreplan.  Udgangspunktet er dermed i børns nysgerrighed og ønsker om at lære. Målet er at give børnene en tryg, udfordrende og udviklende dagligdag, hvor der er fokus på venskaber og fællesskaber og med tiden ”ruste” dem til skolelivet.

Børnehuset Jordbærmarken åbner sig mod det omgivende samfund, og andre brugergrupper skal være velkomne til at benytte legepladsen eller måske holde et foreningsmøde i et lokale efter daginstitutionens lukketid.

Vi søger en leder, som:

 • Har stærke lederkompetencer – fagligt, personale- og driftsmæssigt
 • Kan tilrettelægge opstarten af en hel ny daginstitution
 • Kan forfølge visionen om at skabe en hverdag for børnene, hvor der er fokus på udeliv, natur, og bevægelse og som griber børns nysgerrighed og fremmer deres kreativitet
 • Har stærke relationskompetencer og udviser høj grad af tillid
 • Har stærke kompetencer og ideer for natur og udeliv.
 • Vil være synlig og nærværende i dagligdagen
 • Er involverende både i forhold til personale og forældrebestyrelse
 • Er et åbent og positivt menneske, som vil indgå i samarbejdet med lokalsamfundet
 • Indgår åbent i den samlede gruppe af daginstitutionsledere under
 • Indgår i den samlede gruppe af daginstitutionsledere i Syddjurs Kommune og bidrager positivt og udviklende til samarbejdet i denne.

De første større opgaver:

 • Indgå i byggeudvalget og træffe beslutninger om indretning og indkøb af inventar m.m.
 • Ansætte personale
 • Udvikle stedets pædagogik med udgangspunkt i visionen og Reggio Emilia pædagogikken samt ønsket om at udvikle børns medansvar for dagligdagen, forståelse for naturen og deltagelse i fællesskaber og arbejdet med den styrkede læreplan.
 • Indgå i samarbejde med af tre andre daginstitutioner i Hornslet Øst
 • Få etableret og skabt et godt samarbejde med en forældrebestyrelse

Praktisk info:

Tiltrædelsesdato: 1. december 2022

Arbejdsstedets adresse: Rodskovvej 58, 8543 Hornslet

Arbejdstid: 37 timer

Kontaktperson: Kenneth E. Petersen på.87 53 50 63 eller 40 38 26 48

Ansøgningsfrist 14. oktober 2022. Stillingen søges via nedenstående link.

Første og anden samtale afholdes henholdsvis fredag i uge 42 og uge 43.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Hornslet ligger kun 20 km fra Aarhus Centrum med letbanestation mod Grenaa og Aarhus. Hornslet har oplevet den største samlede vækst af tilflyttere de seneste år, og i dag er Hornslet Syddjurs Kommunes andenstørste by. Byen vokser stadig og næste etape bliver en helt ny bydel i den vestlige del af Hornslet.
Der er i dag fire daginstitutioner i Hornslet organiseret under to områdeledelser: Hornslet Øst og Hornslet Vest. Behovet for mere kapacitet på dagtilbud betyder, at der bygges ny daginstitution, Børnehuset Jordbærmarken, i den østlige del af byen, og der planlægges for endnu en daginstitution i den nye bydel, Hornslet Vest.

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
 
 Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet – som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
 
 
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed