Leder til Infrastruktur \u0026 Anlæg

3. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    28. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en leder, der er ambitiøs, struktureret, kan bevare overblikket og sikre den fortsatte udvikling i Vejen Kommune.

Området Infrastruktur & Anlæg er meget udadvendt og har stor berøring med borgere, virksomheder som med øvrige kolleger i Vejen Kommune. Så er du god til at bevare overblikket, sikre fremdrift og udvikling og går du forrest, når der skal løses opgaver i fællesskab og på tværs af hele kommunen? Så har vi lederjobbet til dig.

Vores nye lederkollega bliver leder af Infrastruktur & Anlæg, som er placeret i afdelingen Teknik & Miljø. Områdets opgaver spænder vidt på det tekniske område, blandt andet byggemodninger af bolig- og erhvervsområder, etablering af nye veje og cykelstier, trafiksikkerhed, gravetilladelser samt hele plan- og myndighedsområdet inden for veje og trafik. Alle disse opgaver får du naturligvis hjælp til fra 17 medarbejdere, der er tilknyttet området.  

Du bliver placeret i kernen af Vejen Kommunes udvikling i et område, hvor der også er politisk opmærksomhed og fokus fra vores borgere og erhvervsliv i forhold til at levere resultater.

Vi forventer derfor, at du matcher de fleste af nedenstående kompetencer:

·        Du er uddannet inden for det tekniske område og gerne uddannet ingeniør, landinspektør eller lignende.

·        Du har arbejdet med vej- og parkområdet og anlægsområdet, i offentlig eller privat virksomhed.

·        Du har styringsmæssig og strategisk forståelse for drift, anlæg og planlægning.

·        Du har et ”ude fra ind” perspektiv på opgaverne og forstår, at de bedste resultater opnås, når det sker i samspillet med dine omgivelser.

·        Du har erfaring med at samarbejde og i at finde løsninger i samspil mellem virksomheder, borgere, kommunen og de statslige myndigheder.

·        Du har ledererfaring og er en god faglig coach, der understøtter den enkelte medarbejders fortsatte udvikling og trivsel.

·        Du er dygtig til at kommunikere, både i skrift og tale, og bruger dialog som en naturlig del af dit samarbejde med såvel interne som eksterne parter.  

·        Du er loyal og har en vindende og samarbejdssøgende personlighed.

Som Leder af Infrastruktur & Anlæg indgår du i afdelingens lederteam, som udover dig og afdelingschefen består af yderligere fire lederkolleger på områderne Byg & Bolig, Ejendomme & Byggeri, Erhverv & Plan samt Natur & Miljø. Herudover vil du have et tæt samspil med driftsenheden Vej, Park & Genbrug og driftslederen for dette område.

 

Job og personprofil for leder af Infrastruktur & Anlæg

Vejen Kommune: 
Vejen Kommune har ca. 42.500 indbyggere og kommunens samlede areal er 815 km2. Kommunen er en landkommune med en central beliggenhed midt i landet.

Vejen Kommune er administrativt inddelt i ni afdelinger: Arbejdsmarkedsafdelingen, Børn & Familie, Handicap & Psykiatri, Sekretariat & Borgerservice, Skoler, Kultur & Fritid, Sundhed & Sammenhæng, Teknik & Miljø, Ældre & Rehabilitering samt Økonomi.

 

Teknik & Miljø:
Teknik & Miljø er involveret i mange af kommunes opgaver og strategier. Du skal derfor både have den rette baggrund med vægt på styring og strategi, være udadvendt og samtidig have erfaring med samspillet mellem virksomheder, borgere og de statslige myndigheder.

Et af fokusområderne for Vejen Kommune, er at holde fast i og udbygge vores position som én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, hvor vi sammen med virksomhederne skaber de bedste betingelser for vækst og trivsel. Dette er Teknik & Miljø en stor del af.

Teknik Miljø er opdelt i seks områder: Infrastruktur & Anlæg, Byg & Bolig, Ejendomme & Byggeri, Erhverv & Plan, Natur & Miljø samt driftsenheden Vej, Park & Genbrug.

Vi er 85 medarbejdere i Teknik & Miljø samt ca. 80 medarbejdere i driftsenheden Vej, Park & Genbrug.

Vi arbejder i et nyt og moderne rådhus i Vejen by, hvor du let kan komme til med tog eller via motorvejen.

Ledelsesopgaven i Teknik & Miljø tager udgangspunkt i Vejen Kommunes ledelsesgrundlag, vores mission og vision samt værdierne: Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed. Der er gennemført en værdi- og kerneopgaveproces for alle medarbejdere, hvor værdigrundlaget er blevet implementeret overalt i afdelingen. 

Infrastruktur & Anlæg understøtter kommunens målsætning om at være én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Vi medvirker til at give virksomhederne og borgerne en god infrastruktur, gode omgivelser og grønne byer med nærhed til naturen. Vi skaber gode rammer og vilkår for kommunens daginstitutioner, skoler, ældrecenter samt øvrige offentlige bygninger. Målsætningen er, at medarbejdere og ledere servicerer erhvervsliv og borgere på en måde, som tilgodeser borgernes behov og hensynet til en økonomisk, effektiv og faglig forsvarlig løsning af opgaverne. 

Infrastruktur & Anlæg har opnået gode resultater på mange områder blandt andet etablering af nye erhvervsområder, cykelstier og grønne områder. Ligeledes er der et godt samarbejde med kommunens institutioner i forbindelse med vedligeholdelse af arealer, trafiksikkerhed og tilgængelighed m.v. Der er således høje ambitioner til fremtidige resultater.

Teknik & Miljø har fagligt dygtige og erfarne medarbejdere. Afdelingen er kendetegnet ved en uformel og tillidsfuld omgangstone, hvor man siger tingene ligeud. 

Arbejdet i afdelingen er præget af en kombination af projekter og driftsopgaver, der begge kræver ledelsesmæssig bevågenhed. 

Der er opmærksomhed fra politikere, virksomheder og borgere på vores arbejdsfelt og resultater. Der stilles derfor store krav til os, og vi trives med de udfordringer og skaber gode resultater. 

Byrådet har fokus på udmøntningen og udførelsen af opgaverne i Vejen Kommune. Det er derfor vigtigt, at lederen af Infrastruktur & Anlæg sikre, at Byrådet serviceres og orienteres gennem sagsfremstillinger og diverse udvalgsmøder med videre. Forståelsen af det politiske system er derfor vigtigt.

  

Områdets organisering:
Området er opdelt i en administrativ enhed og driftsmæssig enhed. Sidstnævnte med selvstændig driftsledelse. Opgaven er i fællesskab, at varetage og udvikle drift og administration af grønne områder, veje, broer, stier m.v. samt de myndighedsopgaver, der følger med. Det er således afgørende, at der er et godt samarbejde parterne imellem. Herudover er der en række anlægsopgaver, som teamet oftest selv projekterer, udbyder og fører tilsyn med.

Medarbejderne i Infrastruktur & Anlæg består af ingeniører, konstruktører, skov- og landskabsingeniører samt landskabsarkitekter, hvoraf en er fagkoordinator

 

Stillingsbetegnelse:
Leder af Infrastruktur & Anlæg 

Formål og ansvarsområder for stillingen:
– Den overordnede ledelse og styring af Infrastruktur & Anlæg
– Udvikling af området og organisationen 
– Servicere afdelingschefen 
– Være bindeleddet mellem afdelingschefen og medarbejdere i Infrastruktur & Anlæg
– Være bindeleddet mellem området og Vejen Kommunes øvrige afdelinger og institutioner, samt de øvrige fagområder i Teknik & Miljø. 

Arbejdsopgaver

Faglige opgaver: 
– Strategi og mål på området
– Faglig udvikling på området 
– Skal kunne gennemskue og videreformidle fagligheden i sagerne såvel indadtil som udadtil 
– Sparring til afdelingschefen, ledergruppen og medarbejdere    

– Budget- og økonomiopfølgning

                         

Ledelsesmæssige opgaver: 
– Personaleledelsen for medarbejdere 
– Tegne kommunen udadtil på området 
– Se og definere udviklingstrækkene på området 
– Fastholde, udvikle og tiltrække dygtige medarbejdere 
– Sikre, at området samarbejder om udvikling af området 
– Sikre et velfungerende samarbejde med de øvrige fagområder i Teknik & Miljø samt øvrige afdelinger i kommunen, hvor fællesfaglighed spiller en vigtig rolle

– Formidling og kommunikation 

Leder af Infrastruktur & Anlæg deltager i: 
Lederteam i Teknik & Miljø 

Drifts- og udviklingsmøder mellem området og driftsenheden Vej, Park & Genbrug 
Teammøder
Administrativ lederforum

Eventuelle faglige netværk

 

Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: 
– Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur 
– Udarbejde handlingsplan for den kommende periodes aktiviteter og initiativer 
– Fortolke og udmønte ledelses- og værdigrundlaget for Teknik & Miljø 
– Sikre en stabil drift inden for de forskellige områder 
– Tage fat på aktiviteter, der fortsat skal sikre det gode samarbejde og det gode ry internt og eksternt 
– Sikre grundlaget for det gode samarbejde med de øvrige fagområder i Teknik & Miljø herunder, afklaringer af samarbejdsfladerne. 

Vigtige samarbejdspartnere: 

–         Afdelingschefen

–         Lederteamet i Teknik & Miljø 

–         Driftslederen for Vej, Park & Genbrug 

–         Udvalget for teknik og miljø

–         De kommunale institutioner 

–         Erhvervslivet i kommunen

–         Borgerrelationer (lokalråd) 

–         Foreninger

–         Øvrige ledere i kommunen

–         Offentlige myndigheder

–         Pressen 

 

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er efter kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Ansættelsesforløbet:

Ansøgningsfrist: Søndag den 28. august 2022

Første interviewrunde: Uge 36

Der udføres test mellem samtalerne, og man skal løse en case forud for den sidste samtale.

Anden interviewrunde: Uge 38

Beslutning om ansættelse: Uge 39

Tiltrædelse: Den 1. november 2022 eller snarest muligt.

Spørgsmål til stillingen

Interesserede, er velkommen til at rette henvendelse til Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen på tlf. 2445 5621. (Træffes ikke i uge 32). Alle henvendelser behandles fortroligt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed