Leder til bostedet Kløverengen

2. august 2022

JoboversigtJob beskrivelse

Vallensbæk Kommune søger en leder, som brænder for at lede bostedet Kløverengen med fokus på, at bostedet til stadighed hjælper og støtter beboerne i at være selvhjulpne og en bidragende del af samfundet.

Kløverengen ved Vallensbæk Kommune er et socialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud til psykisk sårbare. Vi har plads til i alt 41 beboere, med egen lejlighed.

På Kløverengen er vores udgangspunkt at alle, uanset deres eventuelle diagnoser, psykosociale problemstillinger og tidligere erfaringer; har noget at byde ind med og noget at tilbyde andre.

Ledelsesteamet udgøres i dag af 2 afdelingsledere på stedet. Desuden er ledergruppen en integreret del af den samlede ledelse i Center for beskæftigelse og voksensociale indsatser.

Hvem er Kløverengen?

Kløverengen er et § 107 og 108-tilbud, der skal støtte borgerne til at mestre så mange af hverdagens aktiviteter som muligt ud fra en rehabiliterende tilgang. Der arbejdes med forløbsprogrammer med afsæt i VUM-modellens indikatorer pt. suppleret med meta-kognitiv psykologi, mentalisering og andre relevante værktøjer i relation til den enkelte beboer, f.eks. sundhedstiltag.

Personalegruppen udgøres aktuelt af ca. 40 engagerede medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper – herunder socialpædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundheds assistenter mv.

Faglig profil

Den kommende leder skal trives i en organisation med et stort selvstændigt ledelsesrum, der udspilles inden for rammerne af de politiske intentioner på feltet.

Derudover vil dine opgaver blandt andet være:

  • At sikre det faglige ansvar for det tværfaglige teams, rammesætning, mål og indsatser, og kvalitetsudøvelse i forhold til borgerne.
  • At sikre den faglige udvikling af medarbejdere og borgere– både på individ og målgruppeniveau.
  • At sikre at bostedet overholder de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer
  • Implementere nye it-systemer, herunder VUM 2.0
  • At sikre samarbejde med kommunens øvrige organisationer

Personlige kompetencer og erfaring

  • Erfaring med ledelse (gerne en lederuddannelse på diplomniveau)
  • Du har en bred værktøjskasse med læringsredskaber til at skabe refleksion og vidensdeling
  • Du finder det naturligt at invitere til tværfagligt samarbejde, der understøtter borgernes mål og udvikling.
  • Er god til at rammesætte, kommunikere klart og sætte faglig retning
  • har erfaring med at skabe et godt arbejdsmiljø på en arbejdsplads, hvor arbejdet stiller høje faglige og følelsesmæssige krav

Løn og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Du kan få mere information ved at ringe til centerchef René Mikkelsen på tlf: 47974415 eller 20317872

Der er ansøgningsfrist mandag den 22. august 2022, kl. 12.

Samtaler afholdes fredag den 26. august 2022

Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på søg stillingen eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed