Leder med stærk terapeutfaglighed søges til kompetent tværfagligt team i Sundhedsenheden Fuglebakken

6. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  4. september 2022


Job beskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med til at præge retningen i Sundhed og Omsorgs Sundhedsenheder? Drømmer du om at bruge din faglighed til at få andre til at lykkes? Og motiveres du af at tænke sundhed ind i et perspektiv, der giver mening for den enkelte borger? Så kan du være den leder vi søger til Sundhedsenheden Fuglebakken i distrikt Midt.

I sundhedsenheden arbejdes med forløb for borgere med afsæt i den tværfaglige og rehabiliterende tilgang med fokus på genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

Som leder af Sundhedsenheden bliver du leder af en gruppe engagerede medarbejdere. Holdet er tværfagligt sammensat, og de arbejder både dag, aften og weekend. Sundhedsenheden arbejder med de korterevarende borgerforløb, hvor indsatsen er målrettet udredning, udvikling, træning og rehabilitering med henblik på at understøtte borgerne i at blive selvhjulpne igen, eller i at kunne klare sig med mindst mulig støtte fra Sundhed og Omsorg.

Det vil sige:

 • Pleje og praktisk hjælp (SEL §83/83a)
 • Sygepleje (SUL §138) – herunder også overdraget sygepleje
 • Genoptræning efter SEL §86.1
 • Genoptræning efter SUL §140
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i tæt samarbejde med civilsamfundet (udviklingsspor)

 

Du træder ind i et team som efter en større omorganisering er veletableret. Du skal som leder holde fast og holde fokus på den videre implementering og udvikling for at understøtte det faglige spor og den faglige udvikling. Samtidig er din opgave at motivere, inspirere og understøtte medarbejderne i deres opgaveløsning og trivsel.

Som leder af sundhedsenheden arbejder du aktivt med at implementere Sundhed og Omsorgs strategi – de fem ledetråde – på en måde, så det gør en forskel for både borgerne, deres familier og venner samt medarbejderne. I den forbindelse bliver systematisk kompetenceudvikling af medarbejdernes personlige og faglige kompetencer en vigtig opgave.

Som leder af sundhedsenheden er du garant for en høj grad af kvalitet og borgersikkerhed gennem systematisk arbejde med kvalitetsforbedringer. Du er ikke alene, da du bliver leder i Sundhed og Forebyggelse hvor du indgår i et tæt samarbejde med din driftschef og de øvrige ledere både indenfor enheden og på tværs af distrikter. Du vil få en mentor og et grundigt introduktionsforløb.

Økonomi og ressourcestyring er ligeledes vigtige opgaver i stillingen. Derfor er det en fordel med kendskab til vagtplanlægning, arbejdstidsaftaler, overenskomster og økonomi.

  

Om stedet

I Sundhedsenheden på Fuglebakken er pladsen trang, men stedet er fyldt med en stemning af samhørighed og faglighed. Sundhedsenheden ligger tæt på samarbejdskolleger fra egne og andre forvaltningsenheder, og der lægges stor vægt på at være gode samarbejdspartnere.

 

Kandidatens profil

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en stærk terapeutfaglig profil, har leder erfaring og gerne suppleret med en lederuddannelse
 • har god organisationsforståelse og har blik for helheder og sammenhængskraft
 • har øje for drift og styrer ressourcer og økonomi med sikker hånd
 • reflekterer over egen praksis og skaber refleksion hos medarbejdere og kolleger
 • arbejder aktivt på at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk – både for dine medarbejdere og dig selv
 • praktiserer nærvær, kan skabe gode relationer og følgeskab
 • er stærk i ledelse af borgersikkerhed og understøtter den faglige udvikling og forbedringstiltag
 • kan stå i dilemmaer, prioritere og træffe de svære beslutninger, når dette er nødvendigt
 • bevarer overblikket i en travl hverdag og er skarp på hvad der kræver beslutning og hvad der kræver proces
 • evner at række hånden ud til andre, når de har brug for det og kan selv bede om hjælp, når det er nødvendigt

 

Om stillingen

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt 1. november 2022

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Overenskomsten for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v. eller Overenskomsten for ledere og mellemledere på ældre- og sundhedsområdet m.v., samt den forhåndsaftale Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, har indgået med DSR-lederforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og FOA-Århus.

Lønnen udgør pt. kr. 541.290 årligt excl. pension.

Endelig lønfastsættelse sker efter aftale med den aftaleberettigede faglige organisation på baggrund af ansøgerens kvalifikationer

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Tina Porsmose på [telefonnummer 5157-6275.]

 

Ansøgning:

Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 Vi forventer at afvikle 1. jobsamtalerunde den 13. september 2022 og 2. samtalerunde den 21. september 2022.

I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger 

Profiltilbagemeldinger til kandidater

Dato og klokkeslæt: 19. september 2022.

 

 

 I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser.

 
  
Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

 Vores strategi  De fem ledetråde  giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger – med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se  https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/uddannelse-og-job/lederjob-i-sundhed-og-omsorg/

Som ny leder bliver du mødt af et obligatorisk onboardingprogram, og vi lægger vægt på, at alle vores le-dere løbende kompetenceudvikler sig. Derfor har vi både in house lederuddannelse, og der er mulighed for at tage den akkrediterede lederuddannelse ”Diplomuddannelse i offentlig ledelse” (DOL) over en årrække.

 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle – uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbej-der hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulig-hed for udfoldelse. 

Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed