Leder af Darum Børneby

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  12. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at indgå som en vigtig brik i lokalsamfundet i Darum? Vil du stå i spidsen for det brede samarbejde omkring børn i et 3-18-års perspektiv? Og er du en nærværende leder, der formår at skabe gode relationer på tværs af Darum Børneby, bestyrelse og lokalsamfund? Og kan du med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Børn- og Ungepolitik bidrage til -og være leder for børns dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Som leder af Darum Børneby i Esbjerg Kommune skal du være lydhør, tillidsvækkende, handlekraftig og stabil. Du skal se Darum Børneby som en samlet helhed, og forstå, at det særlige ved Darum Børneby er dens stærke integration i lokalmiljøet. 

Skolerne i Esbjerg Kommune er en del af velfærdsforsøget og i Darum Børneby betyder det bl.a., at skolen arbejder faseopdelt og projektbaseret med fokus på at omsætte læring til praksis anvendelighed. Der arbejdes i forløb, som bliver styret af interesse og motivation.
Hvor områdets muligheder for udeskole, bevægelse, aktiviteter på tværs af interesser i hele fasen, færre skift og den undersøgende tilgang får en central rolle.
Darum Børnebys afsæt er, at der skabes en rød tråd fra børnene træder ind i børnehaven til de stopper i 6. klasse og i ungdomsklubben.

Du ser vigtigheden i at børnehave, skole, SFO og klub indgår i et positivt samarbejde om at skabe en rød tråd gennem børnenes opvækst. Og du forstår at fornemme og fange de holdninger og idéer, der bobler op fra fællesskabet omkring dig – og omsætte dem til handling. Som leder af Darum Børneby har du fingeren på pulsen med både stort og småt, og du befinder dig godt i hverdagen ”på gulvet” som den naturlige leder af fællesskabet. Børnebyens engagerede bestyrelse er en selvfølgelig og tæt samarbejdspartner for dig, og du forstår, at bestyrelsens stærke engagement er udtryk for Børnebyens betydning for lokalsamfundet.      

Opgaver:

 • Medskaber af Børn & Kulturs strategiske retning
 • Sætte og fastholde børnebyens pædagogiske retning
 • Sikrer stabil drift af organisationen
 • Ledelse af personale
 • Økonomiansvar for børnebyens budget
 • Strategisk ledelse
 • Tværgående ledelse
 • Deltager aktivt i samspillet med byen/lokalområdet, når det er relevant 

Dine faglige og arbejdsmæssige kompetencer:
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund med undervisningskompetence samt erhvervet og/eller påtænkt videreuddannelse inden for ledelse, i form af eksempelvis en diplom- eller masteruddannelse i ledelse. Du har erfaring som leder inden for undervisningssektoren, fx fra en folkeskole, friskole eller højskole, og du er pædagogisk velfunderet og har indsigt i specialpædagogik. Du har desuden erfaring med budgetansvar.

Som leder forstår du at bygge videre på gode traditioner, og du sørger for at have fællesskabet med dig, når du udvikler nye tiltag. Med tillid og naturlig autoritet samler du forskellige fagligheder omkring den fælles opgave og går forrest som bannerfører for det gode samarbejde. Folk omkring dig er aldrig i tvivl om, hvad du mener, og hvilke værdier du står på, samtidig har de tillid til, at der er rum til at udfordre dine holdninger.
 
Det er også vigtigt, at du:

 • Har strategisk forståelse og kan navigere i forskellige rum, bl.a. på politisk niveau, på forvaltningsniveau og på institutionsniveau
 • Har opmærksomhed på beslutningsprocesser og er optaget af, hvordan beslutninger bedst bliver til handlinger – samt forstår at se Darum Børneby som del af forvaltningen Børn & Kultur

Dine personlige kompetencer:
Du har en åben, ærlig og nysgerrig tilgang til andre mennesker. Som person er du reflekteret, robust og rolig.  Du behandler andre med respekt og besidder en empati, der virker tryghedsskabende på de mennesker, der er omkring dig.

Vi tilbyder:

 • En nysgerrig og dejlig børneflok
 • En veldrevet organisation i et stærkt lokalsamfund
 • Et dedikeret og ambitiøst personale
 • En engageret forældregruppe og bestyrelse, som bakker op og støtter ledelsen

Arbejdspladsen: 
Børn & Kultur er den største forvaltning i Esbjerg Kommune og har ca.  3400 ansatte fordelt på Børn & Pædagogik, samt Kultur & Skole.
 
Du bliver leder for Darum Børneby, som har 28 ansatte fordelt på børnehave, skole, SFO og klub. 
Som leder af Darum Børneby bliver du en del af ledelsesteamet under skolechefen sammen med de øvrige 8 skoleledere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende aftale/overenskomst og på kontraktvilkår. Årslønnen udgør 700.000 kr. inklusiv kontrakttillæg og eksklusiv pension.
  
Stillingen er med ansættelse hurtigst muligt.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.

Alle kvalificerede, uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Vil du vide mere:
Er du velkommen til at kontakte skolechef Morten Mærsk 26 15 15 33, pædagogisk leder Hanne Frisgaard 23 84 88 96 og/eller næstformand i skolebestyrelsen Tina Melton 22 82 65 77.
 
Ansøgningsfrist:
Vi skal have din ansøgning senest den 12. oktober 2022

Første samtale afholdes mandag den 24. oktober 2022.
Anden samtale afholdes mandag den 31. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk – Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed