Ledende bioanalytiker til molekylærpatologiske team, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Joboversigt

 • Udsendt dato
  22. september 2022
 • Udløbsdato
  9. oktober 2022


Job beskrivelse

Er du nysgerrig, modig og har lyst til tværfagligt samarbejde som ny ledende bioanalytiker til molekylærpatologisk team ved Patologiafdelingen, SUH?

Patologiafdelingen ved Sjællands Universitetshospital søger pr. 1. december 2022 eller snarest muligt en dedikeret ledende bioanalytiker til afdelingens molekylærpatologiske team, afsnit Næstved. Teamet leverer molekylærpatologiske analyser, der understøtter diagnostik og personlig medicin.

Vi ønsker en synlig, tydelig og tillidsskabende leder med en stærk motivation for at sikre afdelingens fortsatte høje kvalitet indenfor molekylærpatologiske analyser. Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores ledende kliniske akademiker og afdelingens øvrige ledelse. Da afdelingsledelsen er ny, arbejdes der i ledelsesteamet med ny organisering af afdelingen og nyt grundlag for ledelse. Vi er i gang med en nytænkning af afdelingen, og vi lægger vægt på åbenhed, tillid, tværfagligt samarbejde og stor selvstændighed i opgaveløsning, hvor vi tager udgangspunkt i at være nysgerrige og modige for i fællesskab at få det til at lykkes. Du vil blive en del af et ledelsesteam under opbygning med medlemmer fra både tidligere lederteam og nye medlemmer, hvor vi det seneste halve år har arbejdet intensivt sammen om sammensætning, vores nye organisering, formulering af strategi for afdelingen og kodeks for et godt samarbejde.

Patologiafdelingen er en stor, varieret og spændende afdeling, der leverer et bredt spektrum af diagnostiske analyser. Afdelingen er den eneste af sin slags i Region Sjælland. Afdelingens kerneopgave er at levere præcise og rettidige svar af højeste kvalitet, så vores kliniske samarbejdspartnere kan sikre patienterne den bedst mulige behandling. Afdelingen er inde i en omfattende udvikling, og der er store forandringer forude i form af en flytning til det nye Sjællands Universitetshospital i Køge, en forestående akkreditering af afdelingen, øget niveau af digitalisering, samt en betydningsfuld forsknings- og udviklingsindsats indenfor personlig medicin.

Af vores kommende ledende bioanalytiker ønsker vi nedenstående kvalifikationer:

 • Du er autoriseret bioanalytiker og påtager dig aktivt ansvar og lederskab gennem tydelig og transparent kommunikation
 • Du har erfaring med personaleledelse, har gennemført eller har på sigt planer om at gennemføre en lederuddannelse
 • Du har overblik, er omstillingsparat og visionær, udviser et stort fagligt engagement og arbejder kvalitetsbevidst med en anerkendende, inddragende, motiverende tilgang, så dine medarbejdere ser mening i at arbejde proaktivt for samarbejdet og løsningen af opgaverne
 • Teamet leverer molekylærpatologiske analysesvar, så afdelingens patologer kan stille præcise diagnoser og vores kliniske samarbejdspartnere kan sikre patienterne den bedst mulige behandling. Det er derfor nødvendigt, at du er serviceorienteret og bringer de forskellige faggruppers kompetencer, viden og erfaring i spil, så der kan samarbejdes på tværs om at skabe resultater
 • Teamet leverer også analysesvar til brug for afdelingens, regionale, nationale og internationale forskningsprojekter. Du skal derfor kunne organisere og planlægge afvikling af forsknings- og udviklingsopgaver sideløbende med rutineopgaverne og have fokus på høj aktivitet og kvalitet
 • Du skal kunne inspirere og understøtte relevant udvikling af de nødvendige kompetencer hos den enkelte, såvel som teamet, ift. nuværende og fremtidige behov
 • Du er i stand til at udfordre vanetænkning og kultur, men med et balanceret overblik, struktur og klare mål
 • Vi forventer, at du behersker eller på sigt opnår indsigt i de analysemetoder, som teamet arbejder med

Teamet og opgaverne

I vores molekylærpatologiske team er der pt. ansat 9 bioanalytikere og 4 laboranter. Der er endvidere tilknyttet 6 molekylærbiologer. Teamet samarbejder om varetagelsen af følgende laboratorieopgaver:

 • Elektronisk databehandling
 • Skæring og afskrab fra formalinfikseret, paraffinindstøbt væv
 • DNA-/RNA-ekstraktion fra udstrygninger, cervixcytologiske prøver, blod og formalinfikseret, paraffinindstøbt væv
 • PCR-baserede analyser, for tiden bl.a. ddPCR, rtPCR, qPCR, fusionsgener, MSI, NGS, VisionArray og MassArray
 • Genekspression og HPV-screening
 • Kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol af analyseproduktionen
 • Analyse- og forskningsopgaver for afdelingen samt for regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere
 • Undervisning af bioanalytikerstuderende

Teamet arbejder på tværs i afsnittet og afdelingen og samarbejder med patologer og klinikere i de relevante kliniske afdelinger. Du vil forestå den personalemæssige, driftsmæssige og faglige ledelse af bioanalytikere og laboranter i teamet.

Patologiafdelingens organisering, profil og uddannelsesansvar

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital betjener alle regionens sygehuse, praksissektoren, privathospitaler og regionens tandlæger. Afdelingen har aktuelt afsnit i Roskilde og Næstved og skal inden for en kortere årrække samles på Sjællands Universitetshospital i Køge. Patologiafdelingens afdelingsledelse består af en cheflæge og en ledende overbioanalytiker.

Hvert af de to geografisk adskilte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en til to ledende bioanalytikere. Afdelingen består i dag af ca. 180 dygtige og engagerede medarbejdere (heraf ca. 100 bioanalytikere og laboranter). Der er til afdelingen knyttet et professorat indenfor molekylærbiologi, flere lægelige lektorater og netop nu 11 ph.d.-studerende.

I Næstved består afsnitsledelsen af den ledende bioanalytiker. Afsnittet er derudover sammensat af 40 bioanalytikere/laboranter, der er organiseret i fire teams opdelt ud fra fagområderne histologi, cytologi, immunhistokemi og molekylærpatologi.

Afdelingen deltager aktivt i bioanalytiker-, lægesekretær- og speciallægeuddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af relevante tillæg.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte ledende overbioanalytiker Mette Weidinger Nordmann (tlf. 24 98 77 28) eller molekylærbiolog Gitte Rinds Andersen (tlf. 23 34 43 92).

Svarfrist og samtaler

Har stillingen din interesse, skal ansøgning, CV samt relevante bilag sendes via linket i dette stillingsopslag. Ansøgningsfristen er 9. oktober 2022. Der afholdes samtaler på afsnit Næstved d. 12. oktober 2022.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed