Læse- og dysleksikonsulent og kombineret lærerstilling til Kornmarkskolen

Joboversigt

 • Udsendt dato
  22. september 2022
 • Udløbsdato
  23. oktober 2022


Job beskrivelse

Brænder du for, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan uanset deres forudsætninger? Har du lyst til at kombinere dit arbejde som lærer og vejleder på Kornmarkskolen med at være tovholder for at udvikle Hillerød Kommunes dysleksi- og læseindsats? Så søg denne unikke stilling.

Om stillingen
Hillerød Kommune har nu mulighed for at slå en unik stilling op som koordinerende læse- og dysleksikonsulent i Hillerød Kommune kombineret med en attraktiv lærer- og vejlederstilling på Kornmarkskolen. I stillingen får du mulighed for at være med til at udvikle læse- og dysleksiindsatsen i Hillerød Kommunes skolevæsen samtidig med, at du fortsat har dine ben solidt plantet i praksis.

Stillingen består af

 • 3 dage som lærer og dysleksivejleder på Kornmarkskolen
 • 2 dage om ugen med kommunale opgaver som læse og dysleksikonsulent

Din primære ansættelse vil være på Kornmarkskolen, som er en skole med to afdelinger samt Kompetencecenter Vest for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Kornmarkskolen har 600 nysgerrige elever, 100 medarbejdere og en aktiv skolebestyrelse. Kornmarkskolen er en skole med fokus på stærke fællesskaber med plads til forskellighed og er særligt optaget af at videreudvikle teamsamarbejde. Desuden lægger vi som skole vægt på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Som læse- og dysleksikonsulent er dit arbejdssted Hillerød Rådhus, hvor du får arbejdsplads i Skoleafdelingen. Skoleafdelingens opgaver er mangfoldige og du bliver en del af et team med mange forskellige fagligheder.

Din profil
Nedenfor kan du læse lidt om dig, vi søger til stillingen. Vi ved godt, at du måske ikke kan det hele fra starten, men vi søger en kollega med følgende profil:

 • Du er uddannet lærer med linjefag i dansk og evt. engelsk.
 • Du brænder for at lave god udskolingsundervisning for Kornmarkskolens elever i tæt samarbejde med dine kollegaer.
 • Du elsker at samarbejde med mange forskellige mennesker og trives med mange bolde i luften.
 • Du er uddannet dysleksivejleder og/eller læsevejleder og er vant til at arbejde selvstændigt og vejlede dine kollegaer og ledelsen pba. aktuel viden på området. Hvis du fx er læsevejleder og brænder for dysleksivejlederuddannelsen, så kan vi give dig den. Men hvis du ikke er uddannet dysleksivejleder, så er det en fordel, hvis du har erfaring med systematisk arbejde med elever med dysleksi.

Dine opgaver
Dine opgaver på Kornmarkskolen og i Skoleafdelingen er forskellige og hænger samtidig tæt sammen.

Dine opgaver på Kornmarkskolen består af

 • At undervise i udskolingen i dansk og evt. engelsk
 • At være skolens dysleksi og/eller læsevejleder
 • At dele en klasselærerfunktion på 9. årgang

I Skoleafdelingen er dine opgaver bl.a. følgende

 • Du skal være tovholder for hhv. læse og dysleksivejledernetværkene og derigennem fastholde fokus på konkrete indsatser, der understøtter retningen i Hillerød Kommunes handleplan for sprog og læsning. Begge netværk består af læsevejledere og dysleksivejledere fra alle folkeskoler i kommunen og mødes 67 gange om året med det formål at videndele, sparre og få ny inspiration i deres vejlederrolle. Din opgave er at planlægge årshjul og kompetenceudvikling for netværkene og facilitere møderne i samarbejde med souschefen i Skoleafdelingen.
 • Planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på sproglig udvikling – bl.a. i samarbejde med eksterne aktører.
 • Støtte og sparring med kommunens skoleledere, læsevejledere og dysleksivejledere på skolerne.
 • Opfølgning og sparring med skolerne ift. diverse evalueringer, herunder Folkeskolens Nationale Overgangstest, sprogvurderinger og risikotest for ordblindhed.
 • Samarbejde med relevante parter i andre af kommunens afdelinger – særligt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Dagtilbud Børn – om sprog og skriftsprogsfremmende tiltag, bl.a Projekt Makkerlæsning og Sprog På Tværs.
 • Undersøgelse, evaluering og udvikling af kommunens tilbud om læseskriveteknologi (LST) og koordinering af oplæg/kurser til opkvalificering af lærernes brug af LST i undervisningen i samarbejde med Kompetencecenter Grønnevang (KCG).

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling fra 1. december 2022.
Løn aftales i henhold til overenskomst og reglerne om lokal løndannelse.

Frist
Der er frist for ansøgninger søndag den 23. oktober 2022 kl. 18.00.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Viceskoleleder Thomas Olsen på telefon 72 32 70 28 / mail thol@hillerod.dk eller Sektionsleder ved Skoleafdelingen Sarah De Masi på telefon 72 32 54 27 / mail sade@hillerod.dk

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed