Lærings- og udviklingssygeplejerske på plejeboligområdet i Albertslund

Joboversigt

  • Udsendt dato
    22. november 2022
  • Udløbsdato
    27. november 2022


Job beskrivelse

Er du vores nye lærings- og udviklingssygeplejerske på Plejeboligområdet i Albertslund?

Vi søger en energisk og ambitiøs lærings- og udviklingssygeplejerske, som deler vores overbevisning om, at den bedste faglig udvikling opnås gennem praksisnær læring, og kompetenceudvikling i udøvelsen af kerneopgaven.

På Plejeboligområdet har vi stor fokus på kvaliteten i opgaveløsningen, igennem dialogbaseret praksisnær undervisning og læring. Vores målsætning er, at medarbejderne trives med deres opgaver, og motiveres til at udvikle deres kompetencer, så vores beboere og deres pårørende oplever høj faglig kvalitet i plejen.

Vores medarbejdere står i første række i mødet med borgerne, i en konstant foranderlig hverdag, så vi skal sikre at deres faglighed understøtter de opgaver de skal udføre, indenfor bl.a. kommunikation til beboere og pårørende, dokumentation i vores omsorgssystem CURA, hygiejneindsats, den rehabiliterende tilgang og sygeplejefaglige ydelser ifølge sundhedsloven.

Dine vigtigste opgaver vil være:

·         Udarbejde undervisningsmateriale og undervise medarbejderne, så teori og praksis understøttes

·         Ansvarlig for vores sundhedsfaglige dokumentation i CURA, og afholde interne audit mhp. læring

·         Tovholder for vores dokumentationsansvarlige

·         Udarbejde relevante instrukser og arbejdsgangsbeskrivelser samt opdatere de eksisterende

·         Tovholder på triagering lokalt i grupperne

·         Udtænke og afprøve nye løsninger, når det vi plejer ikke længere fungere

·         I tæt dialog med ledelsen om de fremtidige kompetenceudviklingsbehov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vi søger

Vi søger en kollega, der brænder for at være i tæt dialog med medarbejderne og har mod på at udfordre medarbejderne konstruktivt og fagligt i udførelsen af deres arbejde. Du er tillidsvækkende og vi regner med, at du har erfaring i at undervise. Du har stærke kommunikative kompetencer og er god til at formidle både udadtil og internt i organisationen, både på tomandshånd og i større og mindre grupper.

Vi tilbyder dig:

·         Et selvstændigt og afvekslende job med gode muligheder for faglige udfordringer og udviklingsmuligheder

·         Høj grad af indflydelse på stillingens indhold og udvikling af området

·         Tæt samarbejde med centersygeplejersker, diætist, fysioterapeut og afd. ledere

·         Gode kollegaer, hvor samarbejde og sparring samt arbejdsglæde er i højsæde

Plejeboligområdet består af to Plejecentre, og vi er omkring 230 ansatte fordelt på mange faggrupper. 
Demensplejecenteret Humlehusene, består af 47 plejeboliger og tre gæsteboliger fordelt i 6 huse Plejecenteret Albertshøj, består af 81 plejeboliger, fordelt på tre etager. Albertshøj udvides med 36 boliger i 2023.

Hvis du vil vide mere

Du velkommen til at kontakte Leder af Plejeboligområdet, Mona Funch på tlf. 29632763

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen, fortrinsvis i dagtimerne og weekendfri
Lønnen fastsættes ud fra principperne i Ny Løn. Lønindplacering sker efter aftale med kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. Januar 2023 eller snarest herefter.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er søndag den 27. november 2022. 

Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.

Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. 

Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9819c860)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed