Lærere til Engskolen – specialskole på Vesterbro

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  20. august 2022


Job beskrivelse

Engskolen er en specialskole i Københavns Kommune. Vi ligger centralt placeret lige ved Enghave Plads på Vesterbro.

Vi søger lærere til børnegruppen med autisme og ADHD. Elever i denne målgruppe er normaltbegavede. De har potentiale til at nå langt i livet og uddannelsessystemet, men de har brug for hjælpe fra dygtige lærere og pædagoger, der kan hjælpe dem med at organisere og strukturere deres skoledag, hjælpe dem med deres kommunikative udfordringer og give dem modet til at prøve igen.

Engskolen er en lille skole og en dejlig arbejdsplads. Her kender alle hinanden, og du vil opleve, at der er mange muligheder og at initiativ og innovation bliver hilst velkommen.

Vi har særlig fokus på praksisnær læring, udeskole og udeliv og derudover vil du opleve, at vi har en stærkt og vedvarende opmærksomhed på at gøre elevere livsduelige, hvilket i vores optik betyder, at vi vedvarende er optagede af, hvilke kompetencer og færdighederne elevere skal have for at kunne forvalte eget liv.

Vi arbejder med afsæt i en definition, hvor livsduelighed bl.a. betyder at eleven

 • har kendskab til egne personlige ressourcer og grænser
 • har evner til at tage medansvar for eget liv
 • kan indgå i ansvarlige fællesskaber

Vi arbejder specialpædagogisk og individuelt med børnenes faglige, sociale og personlige udvikling, og vi vægter livsduelighed, personlige færdigheder og kompetencer på lige fod med det faglige.

Vi er bevidste om, at alt det vores børn skal lære (lege, socialisere, kommunikere etc.), skal vi gøre til genstand for en kvalificeret, pædagogisk indsats. Derfor er der på Engskolen definerede timetal for socialfag, ligesom der er det for dansk og matematik.

Vi tror på, at alle børn gør det godt, hvis de kan. Det er vores ansvar at tilrettelægge dagligdagen, klassens/gruppens organisering og vores pædagogiske indsats, således det enkelte barn kan lykkes og udvikle sig hos os.

Vi skal bruge lærere til mellemtrin/udskolingen. Vi ønsker os bl.a. lærere med specialerfaring, lærere med en humanistisk, danskfaglig profil, lærere med afgangseksamenserfaring og også gerne lærere med musik enten som fag eller som interesseområde.

Engskolen har eget fritidstilbud med plads til alle vores elever. Skole og fritidstilbud/lærere og pædagoger arbejder tæt sammen og har oftest lokalefællesskab.

I skoleåret 2022/2023 forventer vi at være 130 elever og ca. 85 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, medhjælpere, ledere, gårdmand, køkkenpersonale og administrativt personale. Sammen er vi ansvarlige for alle børn hele dag på Engskolen.

Du skal søge en stilling hos os, hvis du

 • er uddannet lærer, og du har specialpædagogisk erfaring eller du drømmer om at få det
 • har en forståelse af, at alle børn gør deres bedste, og at det er os, der skal ændre på rammen eller de krav, vi stiller til børnene, hvis ikke børnene kan honorere vores forventninger
 • er i god kontakt med dig selv, du er rolig, imødekommende og bevist om, at det er dig, der har ansvaret
 • er robust og omstillingsparat, og du har lyst til at udvikle og nytænke, fordi det altid kan blive lidt bedre
 • kan samarbejde med mange faggrupper, hvor hver har deres særlige kompetencer og hvor I sammen arbejdet med et fælles mål: At alle vores børn bliver så dygtige, som de kan, og at de udvikler sig til den bedst tænkelige udgave af sig selv
 • er stabil, tydelig og troværdig
 • er optaget af kvalitet i opgaven og bevidst om, at det er det små ting, der gør den store forskel

På Engskolen får du

 • en arbejdsplads, der står på et sikkert pædagogisk fundament og en personalegruppe med masser af erfaring, som er klar til at videreformidle viden og erfaringer, hvis de får en ny kollega, der ikke har så meget erfaring med målgruppen
 • en flok finurlige og fantastiske børn, man slet ikke kan lade være med at holde af og som giver dig oplevelsen af, at din indsats er vigtig og at det gør en forskel
 • en skole, som er Madskole og hvor vores køkken ikke bare er en kantineordning men et dannelses- og læringsrum.
 • en arbejdsplads, hvor hjælpsomhed og det gode fællesskab er i højsædet, hvor der er god stemning og rart at være
 • et åbent og udviklingsorienteret personale med stor erfaring i at arbejde sammen i teams
 • et arbejdsfællesskab, hvor opgaverne løses sammen med overskud og humor
 • en skole med tradition for at følge med i den nyeste forskning og pædagogiske udvikling og hvor fortsat kompetenceudvikling er et løfte og en forventning
 • en ledelse, der har din og eleverne velfærd og trivsel på sinde og som ikke tror på, at ”plejer” altid er den bedste løsning

Ansættelsesvilkår
Stillingerne ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller tidligere.

Stillingerne er faste og på fuld tid.

Der indhentes referencer efter aftale med ansøgerne, ligesom vi indhenter børne- og straffeattest ved ansættelse.

Mere information
For yderligere information se skolens hjemmeside https://engskolen.aula.dk/

Du kan også henvende dig til skoleleder Lonnie Skytte Bechmann på 2165 2511.

Søg via linket senest lørdag den 20. august 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. august 2022.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed