Lærer til Skt. Klemensskolen OBS-afdeling

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  22. august 2022


Job beskrivelse

Er du uddannet lærer og brænder du for arbejdet med elever med særlige udfordringer? Kan du tage ansvar for relationen til det enkelte barn og for klassens samlede trivsel? Så har vi måske en rigtig spændende stilling til dig.

Om jobbet
Som lærer i OBS-klasserne bliver du del af et selvstyrende team, der samarbejder i åben dialog og ligeværdigt om de forskellige arbejdsopgaver. Du vil få rig mulighed for at sætte dit præg på arbejdet.

Vi søger en uddannet lærer, der kan indgå i skolens OBS-afdeling. I afdelingen er der ca. 12-14 elever fordelt på 2 mindre klasser. Der er få faste voksne tilknyttet klassen, og vi er sammen med eleverne hele dagen både i undervisningen og i frikvartererne. Eleverne er visiteret gennem SPPR til en plads i en OBS-klasse.

Undervisningen i OBS-klasserne er tilrettelagt efter det enkelte barns faglige niveau. Vi arbejder skiftevis med fællesundervisning og individuel undervisning, hvor eleven sidder på en fast arbejdsplads. Vi arbejder med at styrke elevernes sociale, personlige og følelsesmæssige kompetencer ud fra et anerkende menneskesyn, hvor vi især har fokus på at skabe en god og tillidsfuld relation til eleverne. Derfor bliver eleverne mødt på deres individuelle udfordringer og behov, hvor pædagogiske metoder i nogle kontekster vil variere fra elev til elev. Vi arbejder på, at eleverne bliver i stand til at håndtere de udfordringer de stilles overfor, både ved at øve forskellige strategier i forskellige situationer såvel faglige som sociale. Som en del af arbejdet i OBS-afdelingen modtager vi fast sparring og supervision fra SPPR.

Om os
Skt. Klemensskolen er beliggende i den sydlige del af Odense nær grønne områder ved Odense Å. Skolen har gode faciliteter og er velholdt, har 45 engagerede kollegaer i skoledelen og SFO, samt 440 glade og velfungerende elever og en medlevende og positiv forældrekreds. Skt. Klemensskolen er en god skole med et rart og muntert kollegialt samvær. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø – både for den enkelte lærer/ pædagogs arbejde i klasserne, i SFO og i samarbejdet i diverse teams og i forhold til ledelse og forældrekredsen.

Om dig
Vi ønsker os en ny kollega, som brænder for arbejdet med elever med særlige udfordringer indenfor adfærd, kontakt og trivsel. En lærer som er inkluderende og som evner at se ressourcerne hos den enkelte elev. En lærer som har evnen til at fastholde fokus på elevens ressourcer i det daglige arbejde. En lærer som er i stand til at tage ansvar for relationen til det enkelte barn og ansvar for klassens samlede trivsel. Da vores skolehverdag bærer præg af en tydelig struktur med fokus på en forudsigelig skoledag for eleverne, søger vi en voksen, som forstår at justere på krav og forventninger, så eleven formår at lykkes.

Du er altså den helt rigtige til jobbet, hvis du

 • Er uddannet lærer, gerne med erfaring i undervisning af elever med udfordringer med adfærd, kontakt og trivsel.
 • Kan undervise i fagene engelsk i udskolingen, natur og teknologi samt matematik på mellemtrinnet og ellers har mod på, at undervise i de fleste andre fag.
 • Vil og kan indgå i en selvstyrende afdeling med meget tæt samarbejde.
 • Er psykisk og fysisk robust.
 • Besidder en stærk relationskompetence i arbejdet med børn, der har brug for autentiske, tydelige og omsorgsfulde voksne.
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere.
 • Kan bevare roen og overblikket i hektiske situationer.
 • Kan lide at arbejde struktureret, og løbende kan justere planen for undervisningen.
 • Kan tage ansvar for de skriftlige opgaver, eksempelvis opmærksomhedsskemaer, elevbeskrivelser og handleplaner.
 • Det vil være et plus, hvis du har interesse for idræt, udeliv / udeskole, bevægelse, leg og evt. musik.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønsket besat den 1. oktober 2022

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Mette Madsen 2683 5197 eller skoleleder Morten Aaris på 5177 7378.
Ansøgere er velkomne til at aflægge skolen et besøg.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist mandag den 22. august 2022.
Vi holder samtaler mandag den 29. august.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed