Lærer til Hillerød Dagbehandlingsskole

Joboversigt

 • Udsendt dato
  6. august 2022
 • Udløbsdato
  23. august 2022


Job beskrivelse

Hillerød Dagbehandlingsskole søger uddannet lærer på fuld tid til afd. Store Dyrehave Skole
Afd. Store Dyrehave Skole, der er den ene af Hillerød Dagbehandlingsskoles to afdelinger, rummer i alt 26 elever fordelt i tre grupper på mellemtrin og i udskolingen. Eleverne undervises i fuld fagrække samt timetal.
Vores skole står for en høj professionel arbejdsetik med et godt arbejdsmiljø og en tro på, at vi samlet løfter i flok. Vi prioriterer stor faglighed, humor og arbejdsglæde.
Vi søger lige nu en dansk- og engelsklærer på fuld tid til vores udskolingsgruppe.

Hillerød Dagbehandlingsskole – hvem er vi?
Hillerød Dagbehandlingsskole er en skole til børn, unge og deres familier, som har særlig behov for støtte. Vi arbejder helhedsorienteret og med en systemisk-narrativ tilgang.
HDS har elever fra 1. – 10. klasse, og vi vægter et tæt skole-hjemsamarbejde med tæt opfølgning ift. undervisning og familiebehandling.
Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et behandlingsbehov kan vise sig et specialundervisningsbehov.

Det betyder, at du vil møde elever der

 • er normalbegavede med sociale, personlige og familiemæssige udfordringer
 • kan have udfordringer ift. krav, regler og normer samt voksnes autoritet
 • kan have udfordringer med at indgå i alderssvarende relationer
 • kan have vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige udsving
 • som oftest har haft en udfordrende skolegang bag sig

Som lærer på skolen vil du deltage i vores interne uddannelse og modtage supervision én gang om måneden med ekstern supervisor. Derudover har vi et tæt samarbejde med fast tilknyttet PPR psykolog, der bl.a. er med til at udarbejde behandlingsplaner.
Alle medarbejdere er inden for de senere år uddannet af Knud Hellborn i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, og vores pædagoggruppe uddannes i ART (Anger Replacement Training).
Som ansat i Hillerød Kommune bliver du en del af et stærkt arbejdsfælleskab, hvor alle arbejder ud fra en fælles tilgang om ”Fælles børn – fælles ansvar”. Det betyder også, at vi har mange ressourcer i ryggen ift. eksterne samarbejdspartnere, VISO-leverandør for Socialstyrelsen, udviklingsprojekter o.m.a.

Vi søger en ny kollega, der

 • brænder for sin faglighed og for pædagogisk behandlingsarbejde
 • kan bidrage med kreative indfaldsvinkler til den skolefaglige læring
 • er parat til at lære nyt og udvikle sig inden for sit felt
 • er nysgerrige i sin tilgang til elever, forældre og kollegaer
 • har gode samarbejdsevner og kan give og modtage fagligt feedback
 • kan holde balancen i løbet af en arbejdsdag, hvor planer hurtigt kan ændre sig
 • har glimt i øjet og kan grine højt – også af sig selv, glæder sig til at lugte af lejrbål og riste skumfiduser, kan lave en trommesolo, flette en krans, tegne en pindemand – eller byde op til dans!

Det vil være en fordel men ikke et krav, at man har uddannelse eller erfaring inden for familiebehandling.

Hvis du vil vide mere
Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere på vores hjemmeside.
Vi glæder os til at se din ansøgning, og skulle du have brug for stille spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 • Skoleleder Frants Kuhlman Christensen på telefon 72 32 46 26
 • Souschef Katrine Reinholt på telefon 72 32 46 21

De ansøgere vi påtænker at indkalde til samtale vil i første omgang blive ringet op af skoleleder eller souschef for at afklare, om dine og vores forventninger til et samarbejde kan opfyldes.
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 23. august 2022, og du søger stillingen via linket. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med DLF samt et tillæg.

Arbejdssted: Hillerød Dagbehandlingsskole afd. Store Dyrehave Skole, Kulsviervej 20, 3400 Hillerød.
Stillingerne er på fuld tid – 37 timer.

Vi tilstræber at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder og en varieret aldersfordeling.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed