Lærer til CSV Odense i afdelingen for voksenspecialundervisning

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  13. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du undervise mennesker med forskellige former for vanskeligheder og være med i front, når det gælder specialundervisning for voksne? Vil du være med til at øge målgruppernes forudsætninger for større tilknytning til både arbejdsmarkedet, uddannelse og til samfundet generelt? Vil du også gerne arbejde sammen med dedikerede og dygtige lærerkolleger, så send os en ansøgning, hvori du gør rede for dine kompetencer, din erfaring og din motivation.

CSV Odense søger en lærer til en fast stilling fra 1. november 2022 til afdelingen for specialundervisning for voksne.

Stillingen kan være placeret i afdelingerne for undervisning af sindslidende/psykisk sårbare unge og voksne, senhjerneskadede og generelle indlæringsvanskeligheder og du vil alt efter dine kompetencer indgå i en eller flere af afdelingerne.

Undervisningen foregår inden for rammerne af lov om specialundervisning for voksne (lov nr. 658 af 3. juli 2000). Undervisningens formål er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af en funktionsnedsættelse.

CSV er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning, hvor vi varetager en indsats, som skal bringe vores unge og voksne tættere på job og uddannelse og understøtte dem i at blive mere aktive i samfundslivet.

Arbejdstiden og undervisningen er fordelt på hverdage med fast ugentlig undervisningstid og mødevirksomhed ifm. teamsamarbejde og afdelingsmøder samt fast fremmødetid i henhold til arbejdstidsreglerne.
CSV har egne lokaler i Odense, men også undervisning på matrikler i Assens, Middelfart og på Nordfyn.

Vores opgaver består bl.a. i følgende:

 • undervisning af unge og voksne med forskellige former for psykiske vanskeligheder som fx psykisk sårbare, skizofreni, depression, borderline, angst, ADHD autismespektrumforstyrrelse o.a.
 • undervisning af unge og voksne med sent erhvervet hjerneskade som følge af en blodprop, hjerneblødning eller andre udløsende faktorer
 • undervisning af unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder som følge af en medfødt eller tidligt opstået skade
 • undervisning i forskellige fag, emner og temaer efter aftale. Fx. stamholdsundervisning, naturfag, matematik, hjemkundskab, musik, håndværk og design, billedkunst, sløjd, dansk, dansk som andet sprog, idræt og bevægelse, kommunikationsundervisning, psykologi, filosofi o.a.
 • deltagelse i et fast team
 • deltagelse i teammøder, og afdelingslærermøder og anden mødevirksomhed
 • særligt aftalte opgaver

Du skal kunne genkende dig selv i følgende stikord:

 • læreruddannet – gerne med specialundervisningserfaring i forhold til unge og voksne med forskellige former for vanskeligheder ex. unge og voksne med angst, sindslidelser, autismespektrumforstyrrelser, generelle indlæringsvanskeligheder og sent erhvervet hjerneskade
 • dygtig til relationsarbejde
 • god til at motivere unge og voksne med forskellige vanskeligheder
 • initiativrig og ansvarsbevidst
 • engageret og energisk
 • holdspiller med respekt og talent for teamsamarbejde
 • høj faglighed og kvalitetsbevidsthed
 • fleksibilitet og selvstændighed
 • tage aktivt del i udviklings- og forandringsprocesser

Vi tilbyder:

 • en voksenspecialundervisningsafdeling med 19 lærere og en pædagogmedhjælper fordelt på tre afdelinger
 • et spændende og udviklingsorienteret specialundervisningsmiljø med flere projekter
 • gode muligheder for selv at være med til at præge og have indflydelse på dine opgaver
 • et attraktivt undervisningscenter med ansvarlighed, åbenhed og tillid, hvor kursisterne er i centrum
 • solidt teamarbejde
 • velfungerende kollegial supervision

Om CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er placeret i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Uddannelse 1 i Odense kommune. Centrets voksenspecialundervisning betjener primært unge og voksne i Odense, Nordfyn og Assens kommuner og for Region Syddanmark, sygehusundervisning på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Ny løn og af gældende overenskomst mellem LC og KL.

Vil du vide mere?
Yderligere information kan fås ved henvendelse til leder af voksenspecialundervisningsafdelingen Anders Thomsen på tlf. 63753900 eller direkte nr. 63753909 mail: asth@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er torsdag den 13. oktober 2022. Vi planlægger at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 25. oktober 2022 mellem kl. 13.00-16.00 og onsdag den 26. oktober 2022 mellem kl. 12.00-16.00.

Se også mere om os under Voksenspecialundervisning (VSU) på Odense Kommunes hjemmeside.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed