Joboversigt

 • Udsendt dato
  11. april 2022
 • Udløbsdato
  20. maj 2022

Job beskrivelse

Om jobbet

Vores mangeårige dygtige og afholdte kollega har valgt at gå på pension, og derfor søger vi pr. 1. august 2022 en ny kollega.

Om Aale Hjortsvang Børneby:

I Aale Hjortsvang Børneby arbejder vi alle med udgangspunkt i et fælles børne- og læringssyn, som er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Vi tror på, at alle børn og voksne har ressourcer, og at alle tre kompetencer er afgørende for et velfungerende og berigende liv med trivsel og aktiv deltagelse i de fællesskaber, børn og unge indgår i.

Aale Hjortsvang Børneby er den nære og lokale fællesinstitution for Aale og Hjortsvang og er beliggende i dejlige naturskønne omgivelser tæt på Gudenåen. Fællesinstitutionen består af skole, SFO og børnehave.

I skolen har vi eleverne fra 0. – 6. klasse. Herefter går eleverne til vores nærliggende overbygningsskole.

Vi har pt. 70 elever i skolen.

Din profil

Vi søger en ny kollega der:

 • Har lyst og ambitioner om at være en del af skolen
 • Er god til at samarbejde med dygtige kolleger
 • Har linjefag i to eller flere af fagene: dansk, matematik, natur/teknologi, håndværk og design, historie, engelsk eller tysk
 • Er struktureret og god til at planlægge
 • Er fleksibel, lyttende og tydelig
 • Hvis hjerte banker for børnene, og samtidig er optaget af inkluderende praksis for at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Evner at skabe gode relationer mellem børn, forældre og kolleger
 • Vil arbejde for pædagogisk udvikling af Aale Hjortsvang Børneby
 • Har blik for kvaliteterne i mindre enheder

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde:

 • Et tæt samarbejde med gode kolleger
 • Gode lokaleforhold med mange muligheder
 • Et overskueligt miljø
 • Dejlige og interesserede børn
 • Fantastisk natur med masser af muligheder
 • Et skole- og dagtilbud med vægt på det sammenhængende børne- og ungeliv
 • Aale Hjortsvang Børneby har meget stor lokal opbakning og samhørighed med lokalsamfundet
 • Et velfungerende og tæt forældresamarbejde
 • Engagerede medarbejdere med fokus på nytænkning og stor faglighed i det pædagogiske arbejde
 • Et meget tæt samarbejde mellem dagpleje og børnehave og mellem børnehave og skole
 • Visioner om at knytte det omgivende samfund endnu tættere til skole og dagtilbud
 • En engageret bestyrelse
 • En kommune og forvaltning med klare og visionære politikker på alle væsentlige områder

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Hvis du vil vide mere

For yderligere oplysninger err du velkommen til at kontakte skoleleder Frank Kjær på tlf. 7991 8377/2912 1516.

Du er meget velkommen til at komme på besøg her i Aale Hjortsvang Børneby og få en rundvisning og en snak om vores skole.

Ansøgning

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21.

I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe – og børneattest.

Stillingen søges via link på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Beliggenhed