Lægesekretær ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  21. august 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at gøre en universitetshospitalsafdeling i rivende udvikling endnu bedre? Vil du være en del af en afdeling, der sætter patienten først – både de, der kommer i dag, og fremtidens patienter? Synes du, at genetik er spændende, og er du vild med at gøre en forskel, så er vi det helt rigtige sted for dig. Vi søger en engageret lægesekretær 32-37 timer/uge fra d. 1. oktober 2022 eller snarest muligt. Afdelingens sekretariat består af syv lægesekretærer samt en ledende lægesekretær, hvor værdierne kvalitet, godt flow og arbejdsglæde præger hverdagen. I teamet er vi ikke bange for fornyelse og innovation, og medarbejderne har mulighed for at præge arbejdsgange og opgaveløsning. Sekretariatet er drevet af teamånd og samspil. Som lægesekretær bliver du en vigtig medspiller, hvor patienten er i centrum. Du vil derfor få et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper. Vi har en flad struktur, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.

Hovedparten af sekretariatets arbejde er knyttet til den ambulante funktion og laboratoriet. Sekretariatet har udarbejdet instrukser til alle funktionerne.

Afdelingen varetager alle funktioner inden for specialet klinisk genetik. Vi har en velfungerende genetisk rådgivningsfunktion med mere end 3000 forløb pr. år inden for hele specialets mange områder, lige fra regions- til højt specialiseret niveau. Afdelingen varetager rådgivende funktioner for hele landet og deltager aktivt i tværgående klinisk samarbejde om udredning og rådgivning – lokalt, regionalt og nationalt. Afdelingen er desuden med i flere Europæiske referencenetværk for sjældne sygdomme (ERN) og har etableret et Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme, som står for udarbejdelse og sikring af opfølgningsprogram med fælles MDT for patienter med sjældne sygdomme.

I laboratoriet udføres en bred vifte af genetiske analyser i klinisk regi, fra de klassiske cytogenetiske analyser som kromosomanalyser, FISH-analyser og kromosom mikroarrayanalyser til enkeltgens- og panelundersøgelser samt exom- og genomanalyser. KGA varetager de prænatale analyser for hele regionen, hvor også analyser som NIPT og helgenomsekventering er en del af tilbuddet til gravide. Laboratoriet er DANAK-akkrediteret og foretager mere end 6500 kliniske analyser om året. Som led i den nationale strategi for personlig medicin står afdelingen for tolkning af helgenomsekventeringsdata for sygdomsgrupperne ved Nationalt Genom Center.

Udviklingsmæssigt har afdelingen fået midler til flere store udviklingsprojekter. At afprøve og udvikle klinikken med ny teknologi og teknikker er således en del af hverdagen hos os.

Til afdelingen er knyttet forskningsenheden Klinisk Genetik under Klinisk Institut, SDU. Forskningsenheden er fysisk placeret på afdelingen og særdeles aktiv med en høj publikationsrate.Til afdelingen er endvidere knyttet forskningsstøtteenheden Clinical Genome Center.

Dine opgaver vil primært (til en start) bestå i:

 • Oprettelse af nyhenviste patienter
 • Opfølgning på patientforløb
 • Håndtering af notater fra dikteringslisten
 • Booking og registrering
 • Telefonbetjening
 • Håndtering af analysesvar
 • Postbehandling

Opgaver på sigt:

Lægesekretærerne har individuelle funktioner, og sekretariatet er generelt i rivende udvikling. Det betyder, at der hele tiden tilkommer nye og spændende opgaver, hvor lægesekretærernes kompetencer kommer i spil.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav)
 • Er engageret og kvalitetsbevidst i opgaveløsningen
 • Har en positiv tilgang til fornyelse og forandringer
 • Kan indgå i et arbejdsfællesskab
 • Udviser professionel og venlig patientvejledning
 • Bidrager til et godt socialt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:

 • Et personligt introduktionsprogram
 • Samarbejde med hjælpsomme, engagerede og erfarne kolleger
 • Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling tilpasset dine arbejdsopgaver
 • Indflydelse på din arbejdstid inkl. mulighed for flexaftale. Sekretariatet skal være bemandet i tidsrummet kl. 8-15 mandag til fredag
 • Mulighed for hjemmearbejdsdage til udvalgte opgaver efter gennemført oplæringsperiode
 • En alsidig og udfordrende hverdag, hvor arbejdsopgaverne løses gennem godt socialt kollegialt netværk, som jævnligt også plejes uden for hospitalets rammer

Hvis du har spørgsmål:

Kan du henvende dig til ledende lægesekretær, Anita Bille Nielsen, tlf.: 4012 5037.

Stillingsbeskrivelse kan læses her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og HK.

Samtaler forventes afholdt d. 26. august 2022

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed