Koordinerende jobrådgiver til Job og Udvikling 5

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  23. august 2022


Job beskrivelse

Odense Kommune vil gerne styrke ledige forældres arbejdsmarkedstilknytning for at sikre at udsatte børn og unge får gode voksenrollemodeller, bedre sociale og økonomiske opvækstvilkår. Derfor er jobcentrets koordinerende jobrådgivere fast forankret i Børn- og Familierådgivningen i Birkeparken, da vi tror på at engagering af borger i egen sag, stærk samarbejdsrelation mellem fagpersoner, koordinering af indsatser, og ”én plan for hele familien” tankesættet sikrer en sammenhængende indsats som vore borgere skal føle sig trygge ved og have oplevelsen af at vores fælles indsats er hjælpsom.

Vi søger derfor en koordinerende jobrådgiver til en fast stilling på 37 timer ugentligt. Du bliver en del af et stærkt hold og dine kolleger glæder sig til at lære dig at kende og være behjælpelig med god indføring i arbejdsopgaverne og organisationen.

Vil du være en del af ovenstående og evner du at:

 • møde borgeren med respekt og empati
 • engagere og aktivere borgeren i egen plan
 • tro på at borger er ekspert i eget liv
 • reflektere over egen praksis
 • arbejde systematisk
 • fastholde et helhedsorienteret perspektiv
 • arbejde tværfagligt med udgangspunkt i borgers drømme for fremtidig beskæftigelse
 • tilpasse din kommunikation og tilgang til den enkelte borger

Om os
Afdelingen Job og Udvikling 5 blev etableret i oktober 2021. Vi er i en udviklingsproces hvor teamånd og samskabelse vil være i fokus samtidig med at de tre teams som afdelingen består af, er højt specialiserede. Der er høj grad af arbejdsglæde og trivsel i afdelingen og der bestræbes på at sikre et godt match mellem kompetencer/interesser og arbejdsopgaver.
Overordnet set har vi ansvaret for sammen med vores kolleger i Jobrehabilitering 1, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år får en beskæftigelsesrettet indsats og hjælpes i job eller uddannelse.

Om jobbet
Som koordinerende jobrådgiver er det bl.a. din opgave igennem dine samtaler med borgerne at sikre koordinering, helhed og sammenhæng i forløbet. Når der iværksættes flere tiltag, skal de derfor tænkes sammen og sigte mod samme mål – nemlig beskæftigelse og øget trivsel i familien.
I dette job vil du derfor få en central rolle, når der sikres koordinering med Børne- og ungeforvaltningen øvrige samarbejdspartnere omkring udsatte familier. Du vil til daglig være en del af et team på i alt 4 kolleger, der arbejder fremskudt primært i Birkeparken 72 B.  

Som jobrådgiver er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes familiesituation, for dermed at skabe mening og sammenhæng i de indsatser som iværksættes på tværs af forvaltningerne. Du skal sikre medinddragelse og rollesikkerhed i mødet med borgeren, hvor der også skabes tydelighed omkring muligheder, krav og forventninger.

 • Din opgave er at navigere som myndighed overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i overensstemmelse med beskæftigelseslovgivningen
 • Du skal i samarbejde med borgeren igangsætte relevante beskæftigelsesindsatser, og i denne forbindelse indgå i tæt samarbejde med f.eks. jobkonsulenter, vejledere, IPS-konsulenter og lignende
 • For borgere som ses i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, er det ligeledes din opgave sammen med borgeren at klargøre sagen til møde i rehabiliteringsteamet

Om dig
Vi ønsker os en ny kollega, som:

 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og har relevant erfaring inden for jobcenterregi og/eller børne- og unge området og lignende
 • har et helhedsorienteret perspektiv og flair for at samarbejde på tværs
 • er empatisk, rummelig og møder borgerne anerkendende
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde
 • har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt
 • tør begå fejl og lære af dem

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt som jobrådgiver med tiltrædelse den 1.oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på www.odense.dk

Du kan kontakte afdelingsleder Arzi Turan på 2467 3611 eller jobrådgiver Majken Park Larsen på 5141 2491 for yderligere information om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 23. august 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 25. august 2022.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed