Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    31. august 2022


Job beskrivelse

Søger du udfordringer ud over det almindelige og drømmer du om at arbejde i et multinationalt miljø med relevante operative opgaver på øverste taktiske niveau?
Så er denne stilling lige det du søger!
Du vil arbejde i et multinationalt miljø, med spændende opgaver og hvor opgaveløsningen har real-life konsekvenser. Der er stor variation i de opgaver du vil blive stillet, men blandt disse vil du være med til at støtte chefgruppen med at gennemføre koordination på tværs af divisionsstaben, samt arbejde i tæt koordination med Host Nation og andre NATO enheder.
Du vil få gode muligheder for at stifte bekendtskab og arbejde med, officerer fra andre NATO- og partner lande, som til dels vil udvikle din evne til at forstå de tværkulturelle udfordringer et sådan miljø indebærer samt udvikle dit netværk i udenlandske kredse. Derudover vil du få mulighed for at dygtigøre dig inden for NATO gennem deltagelse i kurser ved NATO School Oberammergau.

Vi søger en erfaren Premierløjtnant eller Kaptajn, som ønsker at dygtiggøre sig inden for sit felt samt er villig til at udfordre sig selv. Stillingens placering vil være ved Divisionens vestlige hovedkvarter i Slagelse, men stillingen vil indebære tjenesterejser til det østlige hovedkvarter, samt andre NATO hovedkvarterer.

Om os

Multinational Division North (MND N) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid er hovedkvarteret beliggende i Adazi, Letland og har et stabselement i Slagelse, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.

Om stillingen

Du bliver en del af koordinationssektionen i Central Staff, hvis primære opgave er at støtte chefgruppen med koordination på tværs af divisionsstaben, men også med nabo- samt foresatte myndigheder. Stillingen indebærer løsning af selvdrevne projekter, Central Staff projekter, samt en række løbende koordinationsopgaver. Du vil bl.a. få følgende ansvarsområder:
• Planlægge og koordinere større seminarer,
• Planlægge og koordinere indkommende besøg fra NATO og nationale hovedkvarterer,
• Sikre informationsintegriteten i hovedkvarteret,
• Kvalitets kontrol af udgående post,
• Støtte chefgruppen i forbindelse med rejser samt diverse opgaver,
• Sagsbehandling på vegne af Chef Central Staff,
• Budgettering for Central Staff,
• Administration of Central Staff Personel – herunder kursusvirksomhed for militæransatte men også civilansatte.
Din nærmeste foresatte er engelsktalende og placeret i Letland.

Om dig

Du er Premierløjtnant med minimum 3 års erfaring i graden, eller Kaptain og har gennemført føringskursus.
Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført føringskurset, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling..

Som Kaptajn ser vi gerne, at du har været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, samt at du har INTOPS erfaring.
Du skal evne at arbejde i et multinationalt miljø, hvor mange af dine kollegaer vil være fra andre NATO – og partnerlande. Dine engelsk sproglige kompetencer skal være en-gelsk på niveau 3.3.3.3 (lytte, tale, læse, skrive) jævnfør STANAG 6001.

Du skal være initiativrig og selvdreven, da stillingen kræver fremsynethed og du ved egen drift kan identificere potentielle opgaver og er i stand til at handle derefter.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicestabschef oberst Henrik Søbakke Fischer enten via tlf. nr.: +45 728 310 07 eller mail (MNDN-DCOS@fiin.dk) eller tidligere stillingsindehaver kaptajn Christian Henderson enten via tlf. nr.: +45 407 407 18/+371 6713 2879 eller mail (MNDN-CS-07@Fiin.dk).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 31. august 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed