Kontorchef til Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  9. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du bidrage til at sætte retning og udvikle udlændingepolitikken på asyl og visumområdet, og brænder du for ledelse? Så er du måske den kontorchef, vi søger til kontoret Asyl og Visum.

Om stillingen
Udlændinge- og Integrationsministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål af stor samfundsmæssig relevans, som står helt centralt på den politiske dagsorden i Danmark og Europa. Som kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriet er du en del af et stærkt juridisk fagligt miljø, hvor du får ansvaret for at formulere regler og udmønte initiativer på et område, der er genstand for stor politisk interesse og mediebevågenhed.

Kontoret Asyl og Visum er en del af Asylafdelingen i departementet, der bl.a. arbejder med asyl, internationalt udlændingesamarbejde, udsendelsesarbejdet både i Danmark og internationalt, humanitært ophold samt udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.

Som kontorchef står du i spidsen for kontoret Asyl og Visum, der har ansvaret for Dublin-reglerne dvs. om fastlæggelse af ansvar for behandling af asylansøgere mellem EU-landene, udlændingelovens regler om Flygtningenævnets virksomhed, kvoteflygtninge og inddragelse af opholdstilladelser. Kontoret har desuden ansvaret for udlændingelovens regler om asylansøgeres, herunder uledsagede mindreåriges, vilkår i Danmark.

Kontoret har også ansvaret for grænsekontrol, herunder den aktuelle midlertidige grænsekontrol, godkendelse af grænseovergangssteder, menneskehandel samt sager i relation til kontrol- og sikkerhedsdagsordenen på udlændingeområdet.

Herudover har kontoret ansvaret for visumområdet, herunder repræsentationsaftaler, udenlandske rejsedokumenter, samt det overordnede ansvar for implementering af Schengen retsakter. Som kontorchef vil du derfor i den daglige opgaveløsning have et tæt samarbejde med en række statslige samarbejdspartnere.

Dine vigtigste opgaver bliver at:

 • Udvikle og udmønte regeringens udlændingepolitik og dermed deltage i betjening af regeringen og Folketinget.
 • Sætte rammerne for og sikre, at kontoret leverer resultater af høj faglig kvalitet.
 • Sætte strategisk retning, følge op og prioritere kontorets opgaver.
 • Varetage det overordnede ledelsesansvar for kontorets ca. 20 dygtige og dedikerede medarbejdere, og medvirke til at udvikle dem gennem bl.a. feedback og sparring.

Det er vigtigt for koncernen, at vores chefer kan rokere mellem forskellige stillinger, hvorfor man som ansøger også skal kunne se sig i andre chefstillinger i koncernen.

Om dig
Du er cand.jur. med højt fagligt niveau og stærke analytiske evner. Du bliver en del af et politisk miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi herudover forventer, at du:

 • er en synlig og engageret leder
 • har erfaring med eller lyst til personaleledelse
 • har relevant erfaring med arbejdet i et departement og betjening af minister og Folketing
 • har god evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner

Det er en fordel, hvis du har kendskab til området, men det er ikke et krav.

Yderligere information
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde den under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt afdelingschef Hanne Stig Andersen på telefonnummer 41 85 12 94 eller på e-mail hsa@uim.dk

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest søndag den 9. oktober 2022, kl. 12.00.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Vi holder første samtalerunde den 12. oktober 2022. En eventuel 2. samtalerunde holdes den 24. oktober 2022. Du skal muligvis besvare en case i forbindelse med samtalen.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang – Uddannelse, job og fællesskaber for alle.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed