Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  20. august 2022


Job beskrivelse

Om jobbet:
Ny medarbejder til Viby Bibliotek med fokus på service, borgerens behov og udvikling søges

Hver dag er det bibliotekets mål at gøre livet lidt nemmere for borgerne i Viby, når vi sender dem ud ad døren med et nyt pas, et MitID eller en god bog. Vi søger en kollega, der kan være med til at give borgerne endnu flere gode oplevelser med bibliotek og borgerservice på Viby Bibliotek, og som vil være med til at præge udviklingen af biblioteket.

Biblioteket står klar med råd og vejledning, når borgerne har behov for hjælp til at begå sig i kontakten med det digitale Danmark, vi har fokus på inklusion af alle borgergrupper, og vi rækker ud til lokalsamfundet for at skabe tilbud og løsninger, der passer til lokale behov, ligesom vi understøtter lokale fællesskaber med lokaleudlån, arrangementer og meget mere. Metoderne er bl.a. design thinking, partnerskaber og samskabelse.

Viby Bibliotek ligger i et mangfoldigt område, og borgerne søger biblioteket af mange grunde. Vi sætter en ære i at levere en god service, hvad enten behovet er internet-adgang, hjælp til selvhjælp, et sted at mødes  eller en ny krimi. Gennem dette udvikler vi biblioteket og vores services – og vi vil gerne have dig med!

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Betjening af borgerne i NemBS: En borgerserviceløsning, hvor vi udsteder pas, kørekort, NemID og MitID, og hvor vi vejleder og hjælper borgerne ift. digitale selvbetjeningsløsninger
 • Håndtering af materialer sammen med kollegerne, fx fremfinding af reserverede bøger, opstilling af aviser, tidsskrifter og rokering af bøger
 • Vejlede borgerne, når de har spørgsmål til servicetilbud fx print og kopi
 • Bidrage til, at biblioteksrummet er indbydende for borgerne
 • Ansvar for lokalebookinger i Viby – bevarer henvendelser fra borgerne, styre kalender, med til at udvikle nyt system
 • Ansvar for magasiner og aviser sammen med en kollega
 • Hjælpe til ved arrangementer og aktiviteter
 • Kontaktperson til bogopsættere og ungarbejder og oplæring af disse
 • Ad hoc opgaver fx bestilling af kontorartikler og forbrugsvarer.

Viby Bibliotek er det største bibliotek i Team Syd, der består af i alt 6 biblioteker i det sydlige Aarhus. Der er NemBS i Højbjerg og Viby, og vi arbejder tæt sammen på tværs for at løse opgaven i fællesskab. Teamet består pt. af ca. 30 medarbejdere, hvoraf ca. 15 har deres faste gang i Viby.

Vi arbejder på tværs af teamet og sætter sparring, videndeling og samarbejde på tværs af både faglighed, opgaver og huse højt.

Viby Bibliotek har åbent med betjening man-lør og har desuden ubetjent åbent på alle hverdagsaftener og i weekenden. Her låser borgene sig selv ind på biblioteket. 
Viby Bibliotek havde i maj 2022 11.800 besøgende og har mange arrangementer og åbne tilbud til borgerne i lokalsamfundet både i og ud af huset.

Din profil:
Vi søger særligt efter en kollega med følgende profil:

Faglig profil:

 • Erfaring med borgerbetjening og/eller kundebetjening
 • Relevant uddannelse – gerne professionsbachelor i offentlig administration, assistent evt. med en kommunom eller anden relevant uddannelse
 • Stærke IT-kompetencer og interesse i nye systemer
 • Gode formidlingskompetencer ift. formidling af digitale løsninger til borgerne
 • Professionel og anerkendende kommunikationsform
 • Erfaring med betjening af mange forskellige brugere
 • Kan arbejde projektorienteret
 • Flair for praktiske opgaver
 • Kan begå sig på engelsk

 Personlig profil: 

 • Omstillingsparat, struktureret og god til at sætte sig ind i nye opgaver
 • Positiv og rummelig overfor alle man møder
 • En teamplayer, der både arbejder selvstændigt og som tager ansvar for fællesskabet
 • Idérig og god til at se nye muligheder for at udvikle opgaverne
 • Rolig, robust og fleksibel
 • I stand til at bevare overblikket og trives i en travl hverdag

Praktisk:
Der er 2 arbejdsdage til kl. 18 om ugen, samt vagt hver 3. lørdag. Afløsning på andre biblioteker i Team Syd eller Aarhus Bibliotekerne kan forekomme. Vi tilbyder en grundig introduktion til opgaverne.

Derfor skal du vælge os:
Bibliotekerne i Aarhus er i en rivende udvikling, som du kan være med til at præge. Vi udvikler bibliotekerne fra klassiske biblioteker til medborgercentre med udgangspunkt i lokalsamfundene omkring bibliotekerne, partnerskaber, tværgående samarbejder og med fokus på medborgerskab, borgerinddragelse, viden og læring.

Det betyder bl.a. en undersøgende arbejdsmetode med afsæt i Design Thinking og samskabelse, hvor vi udforsker nye roller for biblioteket og nye måder at løse opgaverne på i samarbejde med borgerne.

 

Aarhus Kommunes Biblioteker består af 19 biblioteker spredt over hele kommunen. 
Vi er en teambaseret organisation, og hvert team har en teamleder, der har personaleansvaret i teamet. Som ansat i Aarhus Bibliotekerne arbejder du både ind i eget team, men også på tværs af de 19 biblioteker med afsæt i strategiske indsatser, tværgående temaer, arbejdsgrupper og fælles arbejdsopgaver.

Team Syd består af 6 biblioteker og 30 medarbejdere. Vi dækker Kolt-Hasselager, Højbjerg, Solbjerg, Tranbjerg, Beder-Malling og Viby.

 

Se mere om bibliotekerne på www.aakb.dk , på Facebook (Aarhus Bibliotekerne), Linkedin (Aarhus Bibliotekerne) og i Borgerservice og Bibliotekspolitikken: 

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 | AarhusBibliotekerne (aakb.dk)

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37,00

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Teamleder i Syd, Kirstine Bruun, tlf. 61929017, den 11. august kl. 14-17.30.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  20. august 2022.

Vi forventer at afholde samtaler 24. og 25. august 2022

Om os
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.
 
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed