Kok til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    2. december 2022


Job beskrivelse

Har du gode sociale egenskaber, samt interesse for mad- og servicefaget, kan vi tilbyde et varieret og spændende job med fregatten IVER HUITFELDT i Korsør.

Om os

Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, sø redning og maritim myndighedsudøvelse samt interesser i arktisk.
De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver

IVER HUITFELDT har i 2022 gennemført værft ophold, hvor skibets tekniske systemer har undergået hovedeftersyn. 2023 byder på træning af besætning, hvorefter vi vil være klar til indsættelse, national, international samt i arktisk.

På IVER HUITFELDT har vi kammeratskab og samarbejde som en del af vores DNA og det kombineret med faglig stolthed og positiv tilgang gør os i stand til at løse selv de mest komplekse opgaver. Vi er først og fremmest en militær arbejdsplads, med alt hvad det indebære og det betyder, at du vil blive mødt af en robust og professionel enhed som tager godt imod nye gaster og integrere dem i besætningen og det unikke sammenhold

Om stillingen

Du vil blive en del af forplejning sektionen, som består af en Proviantregnskabsfører, tre kokke, en slagter, en bager og otte messegaster/skyller

Dine primære opgaver er:

– Forrette daglig tjeneste som KOK under proviantbefalingsmandens ansvar og deltager i tilberedningen af såvel den varme som den kolde mad.
– Deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.
– Deltager i rengøring af alle rum tilknyttet forplejningssektionen.
– Deltager i optællingen af proviant samt materiel.
– Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.

Du vil ud over dine primære opgave i forplejning sektionen, også indgå i skibets beredskab, hvor du vil have en post som patruljegast i havariorganisationen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund

Om dig

Vi søger en udadvendt og energisk medarbejder, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. Du er initiativrig og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Du skal være afklaret med at der i perioder vil være høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Kvalifikationer og krav:

• At du kan Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.
• At du kan erklæres egnet til internationale operationer

Helbredskrav:
• Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.

Ønskelige:
• At du har gennemført søværnets basisuddannelse

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sergent Kenneth Hyldgaard Christensen på mail [email protected] Alternativt kan chefsergent Per Bo Larsen, banjermester IVER kontaktes på telefon 30 16 94 14 eller via mail [email protected]
Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. december 2022 og samtaler forventes afholdt uge 49. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed