Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  17. august 2022


Job beskrivelse

Kerteminde-Drigstrup kirker søger en kirketjener, der endvidere skal varetage opgaver som kirke-kulturmedarbejder. Stillingen er på 3o timer og fordeling af timer vil som udgangspunkt være med 25 timer som kirketjener og 5 timer som kulturmedarbejder.

Stillingen er til besættelse pr. 1. okt. 2022.

Du er i jobbet som kirketjener en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift. Kirketjeneren har ofte den første kontakt med besøgende til kirken. Det er derfor vigtigt, at du formår at møde mennesker i alle livets situationer med en passende tilgang. Arbejdsopgaverne er alsidige og afvekslende, og den daglige tilrettelæggelse af arbejdet sker i samarbejde med vores faste kirketjener. Du vil endvidere have et tæt samarbejde med præster, organist, kordegn, det øvrige personale samt menighedsrådet i Kerteminde-Drigstrup.

Kirketjeneren/kulturmedarbejder skal varetage følgende opgaver:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i og uden for kirken.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med diverse aktiviteter.
 • Lettere rengøring.
 • Håndtering af IT og sociale medier.
 • Praktisk hjælp samt varetagelse af diverse opgaver i forbindelse med aktiviteter med børn og unge i kirken.

Vi forventer, at du:

 • Er imødekommende, venlig og serviceminded og møder folk i øjenhøjde.
 • Er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver og er god til at samarbejde.
 • Har kreative evner
 • Er positiv og har et godt humør
 • Kan samarbejde med kirkens frivillige

 Vi tilbyder

 • Gode kolleger og et engageret menighedsråd.
 • Kontakt med kirkens og kulturhuset mange besøgende.
 • Et job med frihed under ansvar.
 • God oplæring

Hvis du ikke allerede har den, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-Fællesoverenskomsten), Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening samt det tilhørende protokollat for Kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner) med mulighed for forhandling.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen som årligt aflønnes med 26.651,44 kr. (nutidskroner) samt et årligt OK-tillæg på 1.247,51 kr.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil blive indhentet referencer samt børneattest. Der er en prøvetid på 3 måneder.

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, og evt. komme på besøg kan kirketjener Claus Larsen kontaktes på tlf. 28877120.

Ansøgningen samt relevant bilag skal sendes til: 9293fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist den 17-08-2022 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 34-35

Vi ser frem til at høre fra dig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed