Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    21. august 2022


Job beskrivelse

Kirketjener

Da den ene af vores kirketjenere, efter mange års ansættelse, har søgt nye udfordringer, er en stilling som kirketjener ved Aars kirke, ledig pr. 1. september 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er på 30 timer pr. uge, og i samarbejde med den anden kirketjener, i høj grad selvtilrette-læggende.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

*Rengøring af kirke og kirkecenter

*Praktisk bistand i forbindelse med gudstjenester

*Klargøring, medvirken og oprydning ifm. øvrige kirkelige handlinger

*Deltage i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter i såvel kirke som kirkecenter

Vi forventer, at du:

*er fleksibel og omstillingsparat

*kan indgå i et tæt samarbejde med vores nuværende kirketjener

*kan indgå i et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige ansatte samt frivillige medarbejdere

*er selvstændig

*er serviceminded

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Aars Sogns Menighedsråd, beliggende Kirkeplads 6, 9600 Aars

Aars sogn har ca. 9000 indbyggere, 19 ansatte samt 3 præster i sognet, hvoraf den ene præst er på halv tid.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 282.420,24 – kr. 364.174,40 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 282.420,24 (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 26.651,44 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Anne Marie Skovbøll på tlf. nr. 21845031 eller kirketjener Helle Klitgaard på tlf. nr. 20371984

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 8269fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. August 2022

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34 – man skal forvente, der vil blive indhentet referencer.

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed