Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    23. august 2022


Job beskrivelse

Har du interesse for folkekirken – og har du lyst til at være en del af et aktivt sogn, som vokser meget i disse år, så er det måske dig vi leder efter. Vi søger en kirkesanger til Ullerød Kirke i Hillerød og ønsker stillingen besat pr. 1. november 2022.

Stillingen er på 10 timer pr. uge, som kan være fordelt over hverdage, weekender samt søn- og helligdage.

Vi søger en dygtig medarbejder med en god sangstemme og musikalske evner, som ønsker at bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med vores organist, kirkens to præster og to øvrige ansatte.

Du vil indgå i et tværfagligt og uformelt arbejdsklima med kristendom som omdrejningspunkt, hvor forslag og ideer bliver mødt med åbenhed og interesse.

Stillingen som kirkesanger omfatter:

  • Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger f.eks. bisættelser, lørdagsdåb og konfirmationer
  • Læse indgangs- og udgangsbøn i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Uddele nadver under altergangen
  • Deltagelse i tjenester ud af huset (besøg på plejehjem, kapel)

Ansættelsen sker ved Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød, men fra tid til anden finder kirkelige handlinger sted på sognets plejehjem eller ved byens to kapeller.

Har du erfaring med at lede f.eks. børnekor eller stå for babysalmesang, så hører vi også gerne om det. For kandidaten med de rette kvalifikationer vil det være muligt at stillingen kan udvides til også at omfatte aktiviteter for kirkens yngre publikum.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.285 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 22.342 kr. (nutidskroner). OK-tillæg kr. 963,99 (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til årligt lønniveau er kr. 80.350 ved ansættelse på 10 timer pr. uge (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Mai-Britt Lange på telefon 29925434.

Send din ansøgning med relevante bilag til Mai-Britt Lange, 7467fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 23. august 2022. Det vil være en stor hjælp, hvis du i emneoverskriften skriver ’Kirkesanger’.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Inden ansættelsen indhentes børneattest.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed