Kirke- og kulturmedarbejder/Sognemedhjælper til Ullerød Kirke

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  23. august 2022


Job beskrivelse

Har du interesse for folkekirken – og har du lyst til at være en del af et aktivt sogn, som vokser meget i disse år, så er det måske dig vi leder efter. Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder til Ullerød Kirke i Hillerød og ønsker stillingen besat snarest muligt.

Ansættelsen sker ved Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød. Stillingen er på 30 timer pr. uge, og arbejdstiden ligger primært placeret på hverdage.

 • Er du et nysgerrigt og engageret menneske, som er glad for børn og unge samt har musikalske og kreative evner?
 • Har du kendskab til kirkens liv og virke samt er du vant til at igangsætte og drive aktiviteter rettet mod forskellige brugere af kirken?
 • Har du tidligere arbejdet med frivillige for at styrke fællesskab omkring kirkens initiativer; været ansvarlig for at opbygge og udvikle netværk samt lede frivillige for i fællesskab at nå ud til endnu flere?
 • Holder du af at undervise, og er du frisk på at finde nye og innovative måder at løse opgaver på?
 • Er du vant til at stå for materiale til kirkekalender, herunder skrive indhold og arbejde med sociale medier?

Kan du svare ja til det meste af ovenstående, så er det måske dig vi er på udkig efter.

Vi søger en dygtig medarbejder meget gerne med musikalske evner, som kan videreføre og styrke arbejdet med børn og unge. Desuden ønsker menighedsrådet at styrke indsatsen omkring frivillighed for at nå ud til flere med vores arbejde i Ullerød sogn.

Du er vant til at arbejde selvstændigt, men ønsker også aktivt at bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med kirkens andre ansatte, som tæller to præster og tre øvrige ansatte. Du vil indgå i et tværfagligt og uformelt arbejdsklima med kristendom som omdrejningspunkt, hvor forslag og ideer bliver mødt med åbenhed og interesse.

Arbejdsområderne vil være:

 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af babysamlesang og de små synger
 • Deltage sammen med præsterne i undervisning af minikonfirmander
 • Leder af børnekor og sammen med koret lejlighedsvis synge ved gudstjenester
 • Fra tid til anden undervisning af konfirmander i samarbejde med sognets to præster
 • Deltage i planlægning og afholdelse af f.eks. pastagudstjenester og julefest
 • Redaktør af kirkekalender og bidrage med indhold til Kirkemagasinet
 • Sikre synlighed på sociale medier og i lokale trykte medier

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.285 kr. – 393.903 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.150 kr. Overenskomsttillæg 907,28 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 32.662,20 (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.150 kr. – 445.927 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013 kr. (nutidskroner). Overenskomsttillæg 907,28 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 32.662,20 (nutidskroner).

Alle tal oplyst i nutidskroner for fuldtidsstilling. Løn, OK tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønindplacering er kr. 265.146 (nutidskroner) årligt ved 30 timer, dog afhængig af ansøgers kvalifikationer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Mai-Britt Lange på telefon 29925434.

Send din ansøgning med relevante bilag til Mai-Britt Lange, 7467fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 23. august 2022. Det vil være en stor hjælp, hvis du i emneoverskriften skriver ’Kirke- og kulturmedarbejder’.

enighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Inden ansættelsen indhentes børneattest

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed