Jordudstyrsmekaniker ved Support Flight Jordudstyrsværksted Karup

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    3. januar 2023


Job beskrivelse

Er du kleinsmed, VVS eller maskinarbejder, har aftjent værnepligt, eller ansat i Forsvaret, er det måske dig vi søger til stillingen ved Support Flight Jordudstyrsværkstedet Karup`s smedeværksted.

Om os

Support Flight Jordudstyreværkstedet er en del af Forsvarets vedligeholdelsestjeneste som er beliggende på Flyvestation Karup. Vores opgaveportefølje spænder bredt fra vedligeholdelse og reparationer på Bornholm i øst til Færøerne i nordvest.

Vi er bestående af, værkstedsledere, smede, elektriker og mekanikker, der yder vedligeholdelse, reparationer samt modifikationer og til tider ny fremstillinger til enheder på flyvestation Karup, samt enkelte enheder ved hæren og søværnet. Der arbejdes ofte tværfagligt mellem faggrupper, således ressourcer udnyttes optimalt i den samlede opgaveløsning.

Vi lægger vægt på godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.

Vi tilbyder en hverdag hvor du delvis har indflydelse på egen hverdag, har frihed under ansvar og kan udvikle dine kompetencer gennem efteruddannelse.

Om stillingen

I stillingen på smedeværkstedet bliver du en afgørende aktør og bidragsyder for vedligeholdelsen ved Support Flight Jordudstyreværkstedet.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i planlagt vedligeholdelse, eftersyn, reparationer og modifikationer af pålagte opgaver i samarbejde med andre kollegaer, samt bestille reservedele, dokumentere og afslutte arbejdsordre.

Om dig

Du har en håndværksmæssig uddannelse med svendebrev som f.eks. kleinsmed, VVS eller maskinarbejder eller andet sort svendebrev.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde.

Du har gåpåmod samt engagerer dig i opgaveløsningen. Er fleksibel og indstillet på at have en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver, samt udviser respekt for kollegaers forskelligheder.

Du har erfaring i brug Outlook og SAP PM

Du er i besiddelse af minimum kørekort kategori B

Stillingen kræver at du opfylder kravene til at blive udsendt i INTOPS.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for Support Flight: KN Sten Langdahl Tlf.: 7284 2703 / 4041 4365 eller mail: [email protected], eller Jordudstyreværkstedets daglige leder: Kenneth Jørgensen på tlf. 72842411 eller mail: [email protected]

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 03. Januar 2023. Samtaler forventes afholdt løbende. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en forretningsafdeling og en driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel, så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalt planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed