Jobcenter Aarhus, Job og Virksomhedsservice, Center for Akademikere og Professionsbachelorer søger jobkonsulent til tidsbegrænset stilling frem til og med 31.12.23.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  13. oktober 2022


Job beskrivelse

Vi søger en engageret jobkonsulent med høj faglighed til at varetage en professionel indsats for jobsøgere, som modtager dagpenge fra en a-kasse. Stillingen er på 37 timer og tidsbegrænset fra 01.01.23 eller snarest og til 31.12.23. Du vil blive tilknyttet en afdeling for akademikere og professionsbachelorer, som består af i alt 52 job- og virksomhedskonsulenter.

 

Kort beskrivelse af centeret:
I centeret er der 97 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger. Stillingen er placeret i afd. 2 for Akademikere og professionsbachelorer. I centeret har vi en bred samarbejdsflade til de aarhusianske virksomheder, hvor fokus på virksomhedernes efterspørgsel er med til at sikre effekt og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Målet er at tilbyde en indsats, der bringer borgeren hurtigst muligt i job, og samtidig sikre et godt match mellem virksomhed og ledige.

Jobcenter Aarhus er med ca. 1500 medarbejdere Danmarks næststørste jobcenter. Vi arbejder med et stærkt jobfokus, hvor vi dels er optagede af at udvikle indsatsen via Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi, dels – med jobsøgeren i centrum – at arbejde målrettet med at understøtte jobsøgerens aktive deltagelse, samt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft.

Jobcenter Aarhus har en effektfuld indsats på området. Har du lyst til at være med til at gøre en forskel, har du kendskab til målgruppen og ikke mindst erfaring indenfor beskæftigelsesindsatsen kan vi tilbyde ansættelse i en dynamisk afdeling, der har succes i samarbejdet om klart definerede mål, og hvor du sammen med teamet af virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter skaber resultater og sikrer et jobrettet fokus ift at skabe det rette match mellem virksomheder og højtuddannede.

 

Om jobbet:
Jobkonsulentens primære funktion er varetagelsen af en professionel indsats i form af individuelle samtaler i samarbejde med de jobsøgende for at skabe det bedste afsæt til at komme i job.  Indsatsen understøttes af tværfaglige teams bestående af jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, som arbejder i relation til 7 kandidatbanker:

 • Supply Chain Management & Economics
 • Kommunikation og Markedsføring
 • IT &TECH – udvikling, support og sikkerhed
 • Arkitektur & Byggeri
 • HR, Administration & Jura 
 • Science, Technology & Sustainability
 • Sundhed, Pædagogik, Undervisning og Administration – det offentlige arbejdsmarked

Herudover er der et team, der arbejder med iværksætteri og ledelse.

Som jobkonsulent er du ansvarlig for afholdelsen af 6 motiverende samtaler pr. dag med jobsøgere, hvor du inspirerer og faciliterer vejen til job. Du vil herunder blive ansvarlig for etablering af relevante tilbud og vil skulle indgå i et arbejdsfællesskab med jobsøgere, virksomhedskonsulenter, a-kasser og øvrige samarbejdspartnere.

 

Arbejdsopgaver:

Som jobkonsulent, vil dine primære opgaver være

 • Afdække jobsøgers kompetencer målrettet konkrete jobåbninger
 • Formidle relevante jobåbninger, virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære jobs
 • Motivere jobsøger mod realistiske jobønsker med fokus på faglig og geografisk mobilitet
 • Iværksætte virksomhedsrettede/understøttende tilbud

 

Desuden kan der på sigt evt. være mulighed for at deltage i afholdelse af infomøder (for nyledige ved tilmelding eller for kandidater ved overgangen til jobcentret fra a-kasseforsøget) eller i en af vores mange spændende workshops med fagligt inspirerende indhold med henblik på styrkelse af den enkelte kandidats jobsøgningskompetencer, faglige profil, netværk, strategier, virksomhedskontakt m.m.

I afdelingen har vi desuden en del spændende projekter og virksomhedsrettede forløb, som primært varetages af virksomhedskonsulenterne, men hvor flere af forløbene har jobkonsulenter koblet på som ”ambassadører”, som hjælper til med rekruttering, markedsføring af forløbet, infomøder, evaluering af placering, udarbejdelse af jobplaner mm.

Din profil:

Vi søger en kollega, der

 • har en relevant uddannelse og gerne erfaring inden for beskæftigelsesområdet og et godt kendskab til målgruppen af højtuddannede
 • kan sætte dig ind i kompleks lovgivning og retningslinjer
 • har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og kan vejlede i forhold hertil
 • kan give kvalificeret sparring på jobmål
 • møder jobsøgere og kolleger med engagement og respekt
 • er tolerant og serviceorienteret
 • er indstillet på, at IT-værktøjer indgår som en naturlig del af arbejdet, da der stilles store krav til dokumentation
 • evner at arbejde i en politisk styret organisation, hvor omstillingsparathed er et vilkår
 • kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et tæt samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
 • kan afholde samtaler på engelsk

 

Vi lægger desuden særligt vægt på, at du

 • evner at have mange bolde i luften
 • har gennemslagskraft og qua dine formidlingsevner kan motivere og rådgive jobsøgende
 • evner at arbejde i en politisk styret organisation, hvor ny lovgivning ofte stiller krav til omstillingsparathed, højt fagligt niveau, kreativitet og fleksibilitet
 • er en god teamplayer og har gode samarbejdsevner

 

Derfor skal du vælge os: 
Vi er en spændende arbejdsplads i en af landets største kommuner, som har mod på at udfordre og tænke nyt. Vi kan tilbyde et alsidigt og udfordrende job i en organisation under stadig forandring. 

Du bliver en del af et stærkt kollegaskab med højt til loftet, fleksible arbejdsvilkår, mange udfordringer og spændende arbejdsopgaver, samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi er ambitiøse, fleksible og alle hjælper, når det brænder på.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsesvilkår vil være i henhold til overenskomst mellem KL og HK eller DS. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

 

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Dorte Marie Jensen på mail dmij@aarhus.dk eller tlf. 8713 3944, samt afdelingsleder Anita Gandrup Ernst på mail angae@aarhus.dk eller tlf. 4185 6590.

Ansøgning:
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. mail, har vi modtaget din ansøgning.

 

Ansøgningsfrist: 13.10.2022 kl. 15
Ansøgning med relevante bilag skal være modtaget senest torsdag den 13. oktober 2022 kl. 15.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den fredag den 03.11.22

Tiltrædelse: 1. januar 2023 eller snarest.

Om Job og Virksomhedsservice:
Jobcenter Aarhus, Job og Virksomhedsservice er ét af seks driftsområder i Aarhus Kommunes Magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vi består af tre centre, hvoraf to er placeret i Værkmestergade og ét på Silkeborgvej. Vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og er optaget af, at udvikle og kvalificere den virksomhedsrettede indsats for vores borgere via vores Virksomhedsstrategi, som er den styrende strategi i vores daglige arbejde.

Du kan læse mere om Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik og virksomhedsstrategi på vores hjemmeside:  

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/erhverv-og-beskaeftigelse/
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

13-10-2022 15:00

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed