IT-supporter til Command Support Company

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    23. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?
Vil du have et afvekslende job med gode udviklingsmuligheder indenfor IT verdenen?

Om os

Command Support Company (CSCOY) er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MNDN.

CSCOY består af en kommandodeling, en systemkontrol sektion, to operative delinger og en Forward Command Post(FCP). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup (Danmark) og Adazi (Letland). Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN, står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter i og omkring hovedkvarteret i Letland.

Hovedkvarteret for MNDN er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.

Om stillingen

Som IT-supporter vil du være en del af delingens faste bemanding i Deling West. Du vil skulle håndtere IT-tekniske udfordringer i rammen af HelpDesk.

Opgaverne er mangeartede, og spænder fra direkte brugerhjælp til konfiguration af access laget på de stedlige netværk. Du vil ligeledes kunne blive brugt til at løse opgaver på tværs af MNDN forskellige serverstacks alt efter kvalifikationer og interesseområder.

Du vil som IT-supporter i DEL EAST skulle påregne, at deltage i MNDN årlige øvelser, som oftest vil være i Adazi

CSCOY er en enhed i udvikling, så der vil være rig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de serviceområder, som er efterspurgt af MNDN. Du vil få brede rammer til at gøre dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din faglige udvikling.

Om dig

Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1 grad med et svendebrev som IT Supporter.

Du skal kunne arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor der sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Du skal have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret, at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til enhedens fælles mål.

Det er vigtigt, at du har interesse for IT-teknik, og lyst til at udvikle dig inden for området. For den rette medarbejder kan dette job være det første skridt i retning af en lidt tungere teknisk karrierevej, med mulighed for efteruddannelse inden for IT, sikkerhed og øget indsigt i multinationale domæne(r).

Det er et krav, at du kan godkendes jævnfør sundhedstriaden og du skal forvente en fysisk test ifbm. ansættelse. Du skal desuden kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Det er en fordel, at du har erfaring med kommunikations – og informationssystemer fra international tjeneste.

Hvis du ikke har grundlæggende kompetencegivende CIS kurser, vil dette være prioritet at du gennemfører relevant uddannelse, for således at ruste dig til din kommende stilling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen i Command Support Company, kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf. 41 65 62 78 eller via mail på MNDN-CB-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om MNDN

”Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed