Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  13. oktober 2022


Job beskrivelse

Vi søger en inklusionspædagog til at varetage et fleksibelt tilbud på Dyvekeskolen til de elever, som har behov for ekstra støtte til at udvikle egne kompetencer.

Som pædagog skal du fungere som støtte for elever, som er i et af vores flex-tilbud.

Dit arbejde handler om at støtte, guide og vejlede de børn, som er i vores flex-tilbud. Dette sker gennem et tæt samarbejde med skolens ressourcecenter – pædagogisk læringscenter, klassens lærere samt barnets forældre.

Vores tilbud skal sikre, at alle omkring eleven tager et fælles ansvar for en samlet indsats, således elevens trivsel og udvikling i skolen bedres.

Vi arbejder med co-teaching, og du vil blive oplært i denne metode.

Du vil blive en del af skolens ressourcecenter – pædagogisk læringscenter.

Målgruppen er primært elever, som

 • har svært ved at overskue og gennemføre en skoledag
 • er udfordret på fællesskabet
 • har sociale eller følelsesmæssige udfordringer
 • har udfordringer i forhold til koncentration og arbejdsinterval
 • har brug for en særlig struktur i mindre rammer

Vi arbejder ved at afdække og styrke barnets resurser, udvikle nye relevante strategier og overføre dem til hverdagen i klassen. Vores mål er, at vi i større grad kan hjælpe de af vores elever, som har udfordringer, som besværliggør et fagligt og socialt udbytte af den daglige undervisning.

Om os
Dyvekeskolen er en basisskole fra 0.-6. klasse, som er med i 4-skolesamarbejdet på Amager. Dette betyder, at vores elever fra 7. klasse fortsætter på Højdevangens Skole. Vi har et tæt og udviklende samarbejde med de tre andre skoler i 4-skolesamarbejdet.

Skolen har 670 elever og arbejder på at blive 4-sporet fra 0.- 6.klasstrin. Vores elever kommer fra de omkringliggende villakvarterer, lejligheder og haveforeninger.

Skolen har også en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 0.-10.klasse. Eleverne kommer fra hele København.

Vi er en udviklingsorienteret skole, der gerne får inspiration udefra og gerne deler vores erfaringer med andre. Vi arbejder med udgangspunkt i skolen vision, der hedder: Vi kan, vi vil, vi tør! Vi gør en forskel.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30 timer om ugen.

Stillingen er omfattet af gældende overenskomst samt aftale om løn i folkeskolen – Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Marck Gylling Tønnesen på 5250 1482.

Se oplysninger om skolen her.

Søg via linket senest torsdag den 13. oktober 2022

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed