Ingeniører, landinspektører, jurister, landskabsarkitekter el. lign. til vejmyndigheden

16. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  16. september 2023
 • Udløbsdato
  12. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Vi søger trafik- og vejinteresserede medarbejdere.

Vi søger medarbejdere med stor interesse for veje og trafik og lyst til at bidrage til vores tværfaglige arbejde med at forme byens rum. Lyder dette interessant, og har du kendskab til vejlove, færdselslov og vejregler så søg et job i Tilladelse til Vejændring.

Vi lægger vægt på at have medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Det giver det bedste fundament til at træffe beslutninger om brug af byens rum, hvor der ofte er modsatrettede ønsker. Du bliver en del af en politisk ledet organisation, hvor demokratiske processer er en naturlig del af vores arbejde. Det betyder bl.a., at vi indgår i arbejdet med budgetnotater og håndtering af borgmesterhenvendelser om ændringer af vejarealer.

I det daglige repræsenterer vi hele forvaltningen overfor ansøgere, der ønsker at indrette og anvende de københavnske veje og pladser på en ny måde. Vores mål er at give både private borgere og professionelle bygherrer så god en proces som muligt, hvor vi gennem dialog finder løsninger, der er til gavn for byen, borgerne og virksomhederne.

Det betyder, at du skal være god til at tale med andre mennesker og sætte dig ind i deres behov. Du skal kunne skabe overblik over relevante hensyn, kunne træffe afgørelser og have gennemslagskraft ift. de tilladelser og afslag, du udarbejder på kommunens vegne. Vi forventer derfor også, at du kan kommunikere klart både mundtligt og skriftligt.

Opgaverne i vejmyndigheden er meget forskellige og kan fx være:

 • behandling af ansøgninger fra borgere og professionelle bygherrer om tilladelse til ændringer af vejarealer herunder deltagelse i dialogmøder
 • behandling af diverse ansøgninger om råden over vejarealer
 • besvarelse af henvendelser fra borgere og politikere
 • deltagelse i kommunens tværfaglige fora om tilgængelighed, trafiksikkerhed, bustrafik, varelevering, metroudbygning m.v.
 • forberede sager til politisk beslutning
 • gennemføre høringer til oplysning af sager
 • koordinere og følge op på private bygherrers anlægsprojekter
 • matrikulære opgaver på vejområdet herunder ændring af vejstatus og udarbejdelse deklarationer
 • varetagelse af vejområdet i byudviklingsprojekter afledt af lokalplaner

Vi tilbyder
Udfordrende og tværfaglige arbejdsgange i et inspirerende og uformelt miljø med fokus på læring og kompetenceudvikling. En hverdag med varierende opgaver, der veksler mellem arbejde i huset og ude i byen.

Du indgår i tæt samarbejde med gode kolleger, hvor det sociale er en del af det faglige fællesskab om arbejdet. Jobbet rummer mange udviklingsmuligheder og udfordringer både fagligt og personligt, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring. Derudover tilbyder vi flextid med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familieliv.

Vi kunne godt tænke os, hvis du kan starte den 1. november 2023 eller hurtigst muligt, da vi mangler dig som kollega.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Søren Kastoft på 2270 6534.

Du kan læse mere om København Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på Borger | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) og Teknik- og Miljøforvaltningen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).

Søg via linket senest torsdag den 12. oktober 2023
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 42.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed