Hvidovre Ungecenter søger 2 pædagoger. En i et barselvikariat 30 timer om ugen, med mulighed for forlængelse, og en i fast stilling 30 timer om ugen.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  19. august 2022


Job beskrivelse

Døgninstitutionen Porten søger 2 pædagoger af 30 timer om ugen til 1.oktober 2022 med skiftende arbejdstider fordelt på dag – aften – rådighedsvagter og hver 2. weekend.

Porten er en kommunal døgninstitution drevet af Hvidovre kommune. Porten er ledelsesmæssigt og organisatorisk placeret som en del af Hvidovre Ungecenter.

Vores praksis tager afsæt i Hvidovre kommunes børnepolitik hvor visionerne er følgende:

 • Uanset hvilke forudsætninger dit barn har – skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem.
 • Uanset hvilke vanskeligheder barnet/den unge har – skal hjælpen organiseres i samarbejde med forældrene på en måde der fremmer barnet/den unges udvikling – trivsel og selvstændighed.

 

Porten har plads til 12 unge i alderen 12-18 år. De unge har emotionelle og psykosociale udfordringer. De har typisk gennem flere år haft udfordringer i hjemmet, i skolen og i fritidslivet m.m. Flere af de unge har mødt mange voksne på deres vej, og tiltroen til voksne er ikke altid lige stor. Portens faglige afsæt er den narrative/systemiske tilgang.

 

Vi arbejder med intensive anbringelser. Hvor målet for den unge og familien er at blive bragt sammen, hvor den unge gerne skal hjem og bo igen. Er dette ikke muligt, bliver den unge hjulpet videre til en mindre indgribende foranstaltning efter endt døgn anbringelse. Vi arbejder med udvidet forældresamarbejde, forstået på den måde, at forældre skal have et stort forældre ansvar med støtte og hjælp fra os. Forældrene bliver inddraget i arbejdet med deres børn i stor grad.

 

 • Vi tilrettelægger anbringelsen/indsatsen ud fra intentionen om, at vi skal forberede og styrke børn og deres familier/netværk til et liv sammen uden for døgninstitutionen
 • Vi ser forældre/netværk som en ressource, der involveres i at tage ansvar for udforskningen af familiens problemfelter og i formulering af familiens udviklingsmål
 • Den unges hverdag defineres ud fra de ressourcer og muligheder den unge har med sig. Vi retter fokus mod at socialisere den unge ind i normale hverdagsmiljøer med fokus på skolegang.
 • Vi arbejder målrettet mod at familien skal danne de bærende relationer til den unge, som kan holde langt ind i voksenlivet.
 • Vi har et tæt samarbejde med familierådgiver, som vi ofte holder opfølgningsmøder med.

 

Vi forventer:

 • Du har en Socialfaglig uddannelse – gerne med erfaring med arbejdet på en døgninstitution.
 • Du vil arbejder med relationen som brobygning mellem den unge, forældre og netværk.
 • Du må meget gerne have erfaring med familiearbejde.
 • Du skal tage del i tværfagligt samarbejde med familierådgiver – skole- PPR – etc.
 • Er fleksibel i tanker og handling.
 • Forandringsparat og ser muligheder.
 • Har kørekort.
 • Du skal kunne dokumentere og skrive statusrapporter.

 

Vi tilbyder en arbejdsplads med:

 • Dejlige unge mennesker.
 • Gode kollegaer med godt humør og glimt i øjet.
 • En høj faglighed med fokus på udvikling, samarbejde og indflydelse.
 • Supervision 1 gang om mdr.
 • Personalemøde hver tirsdag.
 • Kompetenceudvikling.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår i forhold til overenskomst.

Nærmere oplysninger kan fås hos Daglig leder Karin Werge tlf. 61 97 16 34

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35.

 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=787b30c0)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed