Har du ambitioner om at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser for de kirurgiske børnesygeplejersker så skal du søge stillingen som vagtplanlægger hos os i BUKIR.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  27. december 2022
 • Udløbsdato
  1. februar 2023


Job beskrivelse

Stillingen som Vagtplanlægger i BUKIR er nyoprettet og vi ønsker at ansætte dig som har sans for detaljen.

Juliane Marie Centret

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme på Rigshospitalet søger pr. 1. april 2023 eller efter aftale en ny kollega til vores nyoprettede stilling som vagtplanlægger. Stillingen er på 32 timer ugentligt med dagfremmøde i hverdagene.

Vi ved at trivsel og overskud i hverdagen er afgørende for sygeplejerskers arbejdsglæde og med en dedikeret vagtplanlægger tror vi på, at vores mission om at sikre arbejdsglæde og høj patienttilfredshed kan nås.

Vi ønsker at ansætte dig, fordi du sætter en ære i at finde løsningen på selv det mest knudrede problem. Du holder af at løse strategiske opgaver der kræver sans for planlægning, vedholdenhed og veltilrettelagte systemer.

I samarbejde med ledelsen og personalet, er du medansvarlig for en optimal ressourcestyring, herunder vagtplanlægning, planlægning af ferie, omsorgsdage, seniordage og kurser/uddannelse.

Du skal sikre, at de givne økonomiske rammer overholdes samt at overenskomst og lovgivning til en hver tid følges. En god vagtplanlægning tager højde for at kompetencer blandt sygeplejerskerne fordeles ligeligt i alle vagtlag. Og værdien om en solid og retfærdig vagtplanlægning er medvirkende til at fremme patientsikkerheden og sygeplejerskernes trivsel og tryghed i BUKIR. Du er ansvarlig for ca. 55 sygeplejerskers vagtplan som alle arbejder i skiftende vagter. Der er ligeledes pædagoger, servicemedarbejdere og sekretærer ansat hvis fremmøde er mere forudsigeligt og struktureret i fortløbende rulleplaner. Med det nye vagtplanlægningssystem Optima, forventer vi, en højere grad af dataunderstøttelse, således at vi fremover let har adgang til statistikker som kan fremme en retfærdig planlægning.

Du får ligeledes en central rolle i planlægningen af nyansattes introduktion og oplæring da fremsendelse af introduktion- og oplæringsmateriale, kursustilmelding, indkaldelse til statusmøder ligeledes er dit ansvar. Ugentlig lønregistrering vil også være et af dine arbejdsområder.

Endelig er vagtdækning ved sygdom et centralt og dagligt fokusområde. I samarbejde med ledelse og kolleger skal du bidrage til optimal håndtering af dækning af vagter ved ubalance i fremmøde og behov for sygepleje.

Dine arbejdsopgaver vil primært omhandle:

 • Vagtplanlægning herunder ferieplanlægning
 • Lønregistrering
 • Oprettelse af nye medarbejdere
 • Løbende planlægning af nyansattes introduktions- og oplæringsforløb, herunder indkaldelse til møder, undervisning med mere
 • Vedligeholdelse af vagtønsker
 • Dækning af vagter ved sygdom og lignende

Dine kvalifikationer er:

 • Er administrativt uddannet; gerne SAKR eller HK-uddannet. Du kan også være sundhedsfaglig uddannet med sans for struktur og systemer
 • Kan anvende IT systemer som CBAS, kursusportal og Optima. Da Optima er et nyt vagtplanlægnings system, vil du blive grundigt oplært hvis ikke du kender det i forvejen
 • Formulerer dig venligt, imødekommende og anerkendende
 • Er lydhør og god til at samarbejde
 • Ser muligheder fremfor begrænsninger

Om BUKIR:
BUKIR er et kraftcenter for udvikling af kirurgi på børn og unge. Kirurgiske børn er kendetegnet ved, at de skal have foretaget en invasiv procedure. Et indgreb som aldrig må bagatelliseres da det kræver en høj grad af specialisering blandt alle involverede medarbejdere at forberede, udføre og monitorere. Vi vægter barnets og familiens trivsel højt og vi betragter børnefamilierne som hele dynamiske organismer, som skal mødes med størst mulig faglighed, respekt og empati. Som vores nye kollega, skal du have et brændende ønske om at gøre en forskel for at alle kan yde sit bedste. At lægge en vagtplan som tager højde for privatliv og at de rette kompetencer er til stede døgnets 24 timer er en forudsætning for at sygeplejerskerne kan yde deres bedste som skal komme de kirurgiske børn til gavn, er hele omdrejningspunktet for BUKIR.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Trine Spiegelhauer på: [email protected] eller 35450523.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende HK-overenskomst.

Ansøgningsfrist den 1. februar 2023.

Samtaler vil finde sted i uge 5 og 6 2023.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed