Gruppesekretær til efterforskningsgruppe i Centeret for Økonomisk Kriminalitet

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    21. oktober 2022


Job beskrivelse

Glostrup

Vil du have et meningsfyldt job, hvor du med din administrative baggrund og strukturerede tilgang til opgaverne gør en forskel i efterforskningen af de største og mest komplekse sager om økonomisk kriminalitet, hvor danske skatteborgere og virksomheder hvert år svindles for et tocifret milliardbeløb?

Så har du her mulighed for at blive en vigtig del af en dygtig efterforskningsgruppe, hvor du holder styr på sagerne ved blandt andet at systematisere og organisere beslaglagt materiale og sikre den administrative sammenhængskraft i efterforskningsarbejdet.

Din nye hverdag
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) skal overtage flere af de største og mest komplekse sager inden for økonomisk kriminalitet fra landets politikredse.

Du kommer til at arbejde i Center for Økonomisk Kriminalitet (CØK), som består af omkring 100 medarbejdere, der tæller både politi-, administrativt-, og akademisk uddannede.

Du bliver det administrative fyrtårn i efterforskningsgruppen, som arbejder tæt sammen i efterforskningen af kompleks økonomisk kriminalitet både nationalt og internationalt. Sommetider løber sagerne i kortere perioder, men ofte strækker efterforskningen sig over halve og hele år.

Dit ansvar omfatter størstedelen af den administrative understøttelse af efterforskningen, så efterforskerne kan bruge deres tid på deres vigtigste opgave – at efterforske. Det gør du først og fremmest ved at sørge for, at alle bevismaterialer, efterforskningsrapporter mv. får bilagsnumre (bilagering), bliver gjort søgbare, gemt eller arkiveret på den korrekte måde og i de rette systemer. Når efterforskningen er færdig og sagen klar til fremstilling i retten, er det også dig, der fremsender sagsakterne og bilag til retten og forsvarerne.

Du får ind imellem mulighed for at deltage i aktioner sammen med den øvrige efterforskningsgruppe i forbindelse med ransagninger i større sager. Her er dit ansvar at klargøre det udstyr, som efterforskerne anvender ved ransagningen samt at registrere det beslaglagte materiale korrekt.

Derudover står du for de løbende administrative opgaver, som eksempelvis kan være:

– At administrere fysisk og digital post, herunder videresende og journalisere mails.
– Oprettelse, vedligeholdelse og lukning af sager.
– At fremsende elektroniske breve til borgere, retten og forsvarere.
– Rekvirering af sager fra andre kredse.
– At deltage på møder med den øvrige efterforskningsgruppe om verserende sager.
– Transskribering i et begrænset omfang.

Du får en varieret hverdag i en dynamisk afdeling med kontakt til både kolleger i NSK, andre dele af politiet, retterne og advokater. I perioder har vi meget travlt, og mange opgaver kommer ind på samme tid. Andre perioder er her mere stille, tid til fordybelse og eventuel afvikling af oparbejdet overarbejde eller flextid.

Vi har et stærkt samarbejde, et tæt sammenhold og vi trækker alle sammen i samme retning med vores fælles mål for øje. Det kan være svært at forudse, hvordan en efterforskning former sig, og der kan derfor lande mange forskellige opgaver på dit bord. Ved spidsbelastninger hjælper vi hinanden og kan også dække ind for hinanden ved ferie og fravær.

Vores nye kollega
Du har en kontoruddannelse og erfaring fra den offentlige forvaltning, herunder særligt med ESDH-systemer, journalisering og arkivering. Derudover har du særdeles gode IT-færdigheder og nemt ved at sætte dig ind i nye systemer og dets funktioner.

Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med eller kendskab til politiets systemer og meget gerne også kendskab til straffesagskæden.

Du har en særlig sans for detaljer, bliver motiveret af at sætte ting i orden samt sikre en korrekt bilagering og arkivering af bilag og materiale, så der er styr på sagerne. Du formår dog samtidig at bevare overblikket og fokus på det store mål i efterforskningen.

Du har en stor ansvarsfølelse i dit job og hjælper gerne der, hvor du kan. Du er opsøgende og imødekommende over for nye opgaver og har mod på at kaste dig ud i nye ting og prøve dig lidt frem – også når det skal gå stærkt.

Du motiveres af og bidrager selv proaktivt til det gode samarbejde. Din indstilling til opgaverne er åben og fleksibel, dit serviceniveau er højt og du trives godt med at være den kollega, som får hverdagen til at glide nemmere for både dig selv og dine kolleger.

Ansættelsesforhold

Du ansættes på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Dit arbejdssted bliver National enhed for Særlig Kriminalitet med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup. Opstart forventes at være i første kvartal 2023 efter nærmere aftale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicepolitiinspektør, fg. Andreas Mollerup på tlf. 6122 7503 eller vicepolitiinspektør Erik Hald Jensen på tlf. 6112 1692.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Løbende indkaldelse til samtaler kan forekomme.

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2022 

 

OM NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er etableret den 1. januar 2022.

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IT-relateret kriminalitet og samler de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed.

NSK har ca. 1.000 medarbejdere.

NSK er opbygget som en politikreds med en politisøjle, anklagemyndighed og en stabssøjle, og herudover er der også tilknyttet en operativ uafhængig enhed, Danmarks finansielle efterretningsenhed, Hvidvasksekretariatet.

NSK har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

Du kan læse mere om National enhed for Særlig Kriminalitet på www.politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed