Joboversigt

  • Udsendt dato
    30. april 2022
  • Udløbsdato
    31. maj 2022

Job beskrivelse

ledig til besæt­telse 1/6 2022 eller snarest herefter.

 

Stillingen er en deltidsstilling. Nugældende beskæftigelsesgrad er 20 timer pr. uge.

(Månedsløn: ca. 13.000, – kr., plus rådighedstillæg og pension)

 

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst.

 

Graverens arbejde består i medvirken ved gudstjenester, ren­holdelse og pasning af kirkegård, præstegårdshave, rengøring af kirke, kapel, velfærdsbygning og præstegårdslokaler samt medvirke ved gravearbejdet ved begravelser efter gældende regler. Jobbet indebærer en stor grad af selvstændighed og fleksibilitet, og arbejdet er sæsonbestemt.

Det er en betingelse, at det obligatoriske kursus gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Yderligere oplysninger samt arbejdsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Ole Odsgård, 5819 9183, (mail: 7327@sogn.dk.) hvortil skriftlig ansøgning skal sendes.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 18/5 2022.

Ansøgningsfrist: 16/5 2022 kl. 12.

 

OMØ Menighedsråd

Hov Agre 8, 4245 OMØ

Beliggenhed