Governance- og sikkerhedsspecialist til Udenrigsministeriets informationssikkerhedsteam

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  10. oktober 2022


Job beskrivelse

Governance- og sikkerhedsspecialist til Udenrigsministeriets informationssikkerhedsteam Udenrigsministeriet har stort fokus på governance og compliance inden for informationssikkerhed. Den fortsatte og alvorlige cyber- og spionagetrussel mod Danmark stiller vedvarende krav til Udenrigsministeriets ageren på informationssikkerhedsområdet, så vi fortsat sikkert kan varetage vigtige opgaver for Danmark.

Om stillingen
Vi søger en governance- og sikkerhedsspecialist med stærke sociale egenskaber og proceskompetencer til at indgå i vores team for informationssikkerhed.

Teamet er forankret i Udenrigsministeriets Sikkerheds- og Ejendomskontor, hvor vi arbejder tæt sammen med vores kolleger, der er specialister inden for fysisk og taktisk sikkerhed, og de sikkerhedsansvarlige på de danske ambassader. Vi har også tæt samarbejde med specialister i IT-sikkerhed.

Informationssikkerhedsområdet er højt prioriteret i Udenrigsministeriet og vores mange opgaver kan samles nogenlunde under overskrifterne ”Implementering af ISO27001”, ”Awareness” og ”Compliance”.

Konkrete opgaver kunne fx være:

 • risikovurderingsarbejde af systemer og procedurer
 • udarbejdelse af handleplaner og opfølgning på disse
 • udarbejdelse af processer og procedurer til understøttelse af ISMS’et
 • compliance og tilsyn af kontroller
 • awareness-undervisning (både fysisk og virtuelt)
 • intern kommunikation (artikelskrivning og produktion af e-læringsmateriale)

Om dig
Du kan have en IT-baggrund eller en samfundsvidenskabelig baggrund eller erfaring med informationssikkerhed og governance, procesoptimering og forretningsimplementering eller lignende.

Du kan også have en certificering indenfor ISO27001 som fx Lead Implementor eller auditor, eller du kan have en certificering som fx CISM, CISA, CISSP eller have erfaring med tæt samarbejde med IT specialister, herunder en vis teknisk forståelse.

Du har evt. erfaring med informationssikkerhed fra en offentlig myndighed og kendskab til komplekse organisationer. Kender metodikker inden for standarder, herunder fagsprog og begreber fra fx ISO27001, NIST eller tilsvarende standarder inden for informationssikkerhed.

Måske har du erfaring med ledelsesrapportering, herunder erfaring med interne audits.

Det er en fordel at kunne arbejde analytisk, løsningsorienteret og struktureret. Tilrettelægge opgaverne pragmatisk og kontekstafhængigt, og overordnet være nysgerrig og engageret.

Du er kvalitetsbevidst, pligtopfyldende, vedholdende og proaktiv. Du tager ejerskab og ansvar for dine opgaver og vigtigst af alt; du har lyst til at arbejde med informationssikkerhed og kan se dig selv i en global organisation, med en unik position i det trusselsbillede Danmark står overfor. Du skal være god til engelsk og god til at formulere dig på skrift.

Du vil få mulighed for at

 • få en central rolle i forhold til at understøtte Udenrigsministeriets fortsatte fokus på informationssikkerhed.
 • arbejde bredt sammen med alle dele af organisationen (både i København og vores repræsentationer ude i verden) for at sikre Udenrigsministeriets overholdelse og forbedring af ISMS’et.
 • blive en del af et team med dedikerede og dygtige kolleger på et spændende område med stort fokus på at sætte retningen for hele organisationens arbejde med informationssikkerhed.

Organisatorisk placering
Din arbejdsplads er Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads, København. Du vil have meget at gøre med de danske repræsentationer i udlandet, og rejseaktivitet må forventes – om end i begrænset omfang.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Der er mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg, alt efter erfaring og relevante kompetencer.

Du ansættes uden forflyttelsespligt.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelsesperiode.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er 10. oktober 2022

Du søger under ”job” på http://www.um.dk/. Du skal indsende en målrettet og motiveret ansøgning på maksimum 1 side og et CV indeholdende oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæft venligst dit eksamensbevis. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Kontakt
Skulle du have spørgsmål til stilling, som ikke er besvaret i opslaget eller kan findes på www.um.dk, og vedrører stillingens faglige indhold er du velkommen til at kontakte governance- og informationssikkerhedsspecialist Rikke Dahl på telefon 33920455. Hvis du er interesseret i at vide mere om Udenrigsministeriet og rammerne for teamets arbejde kan du kontakte kontorchef Søren Jacobsen på telefon: 33920650. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Thomas Hadrup telefon +45 33920216.

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.

Se her hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger en stilling hos Udenrigsministeriet.

Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed