Genopslag – Underviser i logopædi søges til efter- og videreuddannelsen ved VIA University College (tidsbegrænset)

30. april 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  30. april 2022
 • Udløbsdato
  13. juni 2022

Job beskrivelse

I VIAs efter- og videreuddannelse oplever vi stor interesse og søgning til vores uddannelsesretning på pædagogisk diplom (PD) i logopædi.

Derfor søger vi nu en adjunkt til en tidsbegrænset stilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 20 timer pr. uge, som sammen med nuværende medarbejder, kan være med til at udvikle og fremtidssikre den logopædiske uddannelse i VIA.

På logopædi-uddannelsen sigter vi efter en høj undervisningskvalitet med løbende udvikling, således at den bidrager til at kvalificere og matche de krav, der stilles ude i praksis.
Udover viden om logopædi vil det være en fordel, hvis du har viden og kompetencer inden for det special- og/eller neuropædagogiske område, hvor vi både løser diplomundervisning samt kurser.

Udover undervisning på PD-uddannelsen, vil du vil således også skulle indgå i skræddersyede konsulent- og undervisningsopgaver og bidrage til den generelle udvikling i form af fx udvikling af kursusudbud, koordinering mv.

Kvalifikationer og personlige kompetencer
Vi søger en logopæd med erfaring inden for det logopædiske fagområde. Det er et krav, at du har en relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau.
Herudover vil det være en fordel, hvis du har viden og kompetencer inden for det special- og/eller neuropædagogiske område, hvor vi både løser diplomundervisning samt kurser.

Vi søger en ny kollega, som:

 • Motiveres af at efteruddanne fremtidens logopæder på professionsbachelorniveau
 • Er faglig opdateret med kendskab til nyeste viden på det logopædiske område
 • Kan lide at sætte teori på praksis og formidle god undervisning til studerende med forskellig baggrund
 • Har bred praksiserfaring fra det logopædiske område
 • Er fortrolig med forskellige undervisningsformer – herunder digitalt understøttet undervisning
 • Har fingeren på pulsen, ser udviklingspotentialer på området og kan både selvstændigt og i samspil med kollegaer medvirke til udvikling af feltet
 • løbende opstiller mål for dit arbejde og arbejder selvstændigt frem mod disse
 • bidrager aktivt og selvstændigt til videndeling- og udvikling af faglige felter
 • Kan bidrage med undervisning ind i specialpædagogiske eller neuropædagogiske fagområder

Vi tilbyder
Hos os bliver du en del af et inspirerende og udviklende arbejdsfællesskab i en organisation, hvis speciale er efter- og videreuddannelse i samarbejde med praksis. Vi har høje ambitioner og et stærkt fagligt miljø, hvor vi til stadighed stræber efter at blive dygtigere til kerneopgaven. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og bakker hinanden op. Til stillingen er der derfor også knyttet et mentorforløb.

Når du bliver vores nye kollega, får du de bedste kolleger og en visionær ledelse, der sætter retning i et miljø, hvor der er fokus på værdierne tillid og samarbejde.

Som tidsbegrænset ansat underviser i Efter- og Videreuddannelsen er dine primære opgaver knyttet til det logopædiske område – dette med undervisning på pædagogisk diplom samt kurser.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juli 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Da der er tale om en tidsbegrænset ansættelse, er der ikke mulighed for at kvalificere sig til lektorbedømmelse.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 20 timer om ugen.

Du bliver ansat med start den 1. august 2022 eller snarest derefter. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse for et år, og der vil evt. være en mulighed for forlængelse.
Arbejdssted er Campus Nord, Hedeager 2, Aarhus N. Det forventes, at du har kørekort og bil til rådighed.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Dorte Dinnesen på 8755 1971 dld@via.dk 
Vi skal have din ansøgning senest d. 13. juni 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25. Der vil evt. være en 2. samtale i uge 26.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/

Beliggenhed