GENOPSLAG – Dagtilbudsleder til nyt ledelsesteam i børnehus

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  20. oktober 2022


Job beskrivelse

Kan du sætte retning, og ser du værdien i at skabe et ensartet tilbud for at sikre lige muligheder for læring hos børnene, udviklingen af pædagogikken og den høje faglighed, så er du måske vores nye leder af Børnehuset Emil Pipers vej.

Om jobbet
Du bliver leder for 28 dedikerede medarbejdere fordelt i to huse, der ligger lige ved siden af hinanden. Det betyder, at vi har to mindre og overskuelige enheder, men også et stort fagligt fællesskab på tværs af husene. Vi har masser af gejst og ideer, så det bliver også din opgave at sikre, vi går i samme retning. Vi prøver gerne nye tiltag af, og er optaget af om det giver mening set fra flere perspektiver. Som leder på Emils Pipers vej, arbejder du bevidst med at være synlig i dit lederskab for både børn, forældre og medarbejdere, og du forstår at balancere din tid til faglig sparring og pædagogisk udvikling med dagligdagens drift- og administrative opgaver. Du kommer også til at være med i etableringen af et nyt ledelsesteam, som ud over dig kommer til at bestå af en souschef og en afdelingsleder. Souschefstillingen er ledig og bliver opslået med ansættelse 1. november eller 1. december 2022.

Børnehuset Emil Pipers vej ligger i gåafstand fra Lyngby station og består af to huse, Børnely og Ulrikke, som i alt har 72 børnehavebørn og 64 vuggestuebørn. Vores børnegruppe er blandet, men flere profiterer af et specialpædagogisk- og et tværfagligt samarbejde. Vi er i øjeblikket optaget af at få den styrkede pædagogiske læreplan til at blive en naturlig del af det udviklingsarbejde, vi i forvejen havde gang i. Lige nu har vi en praksiskonsulent tilknyttet vores huse til at hjælpe os med denne proces.

I kommunen har vi forpligtende netværksledelse, hvilket vil sige, at der er et lederteam i institutionen, du har det ledelsesmæssige ansvar, har eget budget og en engageret forældrebestyrelse. Samtidig indgår institutionen i et netværk med 7 andre institutioner om fælles ansvarsopgaver. Netværket nævner, at de især er glade for og stolte af den gensidige hjælp og sparring, de kan give hinanden. Derudover prioriterer de også fælles ledelsesmæssig sparring med en organisationspsykolog. På kommunens hjemmeside, dagtilbud.ltk.dk, kan du læse mere om, hvad forpligtende netværksledelse er.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi et højt fagligt ambitionsniveau på dagtilbudsområdet. Vi arbejder målrettet med at få den styrkede pædagogiske læreplan til at leve i praksis. Vi er fagligt optaget af gode læringsmiljøer gennem hele dagen og en stærk refleksions- og evalueringskultur. Inden for rammerne af den styrkede læreplan er der også en klar politisk vision for området, som bl.a. handler om, at der i dagtilbuddet skal være plads til at være barn og til forskellighed, give legen gode betingelser, skabe stærke børnefællesskaber og alsidige pædagogiske læringsmiljøer og et godt og differentieret samarbejde mellem forældre og dagtilbud.

Vi arbejder evidensinformeret og med en fælles pædagogisk metodekuffert, som består af:

 • SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøer) til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer
 • Trivselsguiden; som er et redskab, der er med til at sikre tidlig opsporing og børns trivsel. Implementeringen er startet her i 2022.
 • Kvalitetsguiden, som et redskab til at undersøge og reflektere over kvaliteten af læringsmiljøerne
 • Evalueringscirklen til refleksion og evaluering af den pædagogiske praksis

Personalet i Børnehuset Emil Pipersvej siger om deres ønsker til ny leder:

 • Er god til at skabe overblik
 • Er lyttende og medinddragende i beslutninger
 • At du sætter tydelige rammer
 • Udviser tillid og bakker personalet op
 • Er i stand til at uddelegere arbejde
 • Giver sparring og feedback
 • Er nærværende og anerkendende, som vi ved er med til at skabe trivsel hos os
 • Viser respekt for vores kultur, traditioner, pædagogiske grundlag og værdier – og vil udvikle vores pædagogik
 • Leder både nedad og opad

Ønsker og krav:

 • Du skal være pædagoguddannet
 • Ledererfaring og gerne en lederuddannelse på diplomniveau
 • Kan arbejde med IT, økonomistyring og administration som en naturlig del af jobbet
 • Personlige egenskaber: nysgerrig, lyttende, strategisk og modig

Som du kan læse, kan vi tilbyde en spændende ledelsesmæssig udviklingsopgave, hvor du samtidig bliver en del af et godt ledernetværk i en kommune med fokus på pædagogisk kvalitet. Vi håber, det har vagt din interesse – så skynd dig at søg!

Praktiske informationer:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til faglig pædagogisk leder Anita Esbjerg på tlf. 21 59 87 17. Du er også meget velkommen til at komme og besøge vores 2 skønne huse.

Der vil være 2 samtalerunder som afholdes i uge 43.

Ansøgningsfrist 20. okt. kl. 12.00

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Tiltrædelse
1. december 2022

Arbejdssted
Emil Pipers Vej 15+21

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed