GENOPSLAG. Bestem selv din arbejdstid som socialpædagog i Hus F på Blindecenter Bredegaard

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  23. august 2022


Job beskrivelse

Genopslag på grund af manglende kvalificerede ansøgere.

Da vores mangeårige kollega har valgt at søge nye udfordringer, leder vi nu efter en pædagog, gerne med erfaring indenfor det specialiserede socialområde og det neuropædagogiske felt til vores højt specialiserede botilbud.

Vi søger en pædagog til hus F, der hviler solidt i sin faglighed og ikke er bange for at bringe den i spil i hverdagen.

Flere af husets beboere er døvblinde og har udover deres syns- og hørehandicap multiple funktionsnedsættelser som fx svær epilepsi. Medarbejderne arbejder tværfagligt og har fokus på kommunikation i forhold til beboere og low arousal.

Udover den pædagogiske indsats, er pleje også en naturlig del af hverdagen, da flere af husets beboere har behov for hjælp til personlige pleje blandt andet bad og bleskift.

Derudover ser vi gerne, at du har gode kommunikative evner og har erfaring i at dokumentere dit arbejde grundigt – vi anvender fagsystemet Nexus

Din personlige profil:

 • At du har gode organisatoriske evner i forhold til daglig planlægning og kan gå forrest, hvis det kræves
 • At du besidder evnen til overblik og selvstændigt kan tilrettelægge og strukturere arbejdet og opgaverne
 • At du er en person med pædagogiske evner, og gennem dialog og sparring, kan formidle din faglige viden
 • At du besidder evnen til god og ordentlig kommunikation og vil samarbejdet i et hus med mange forskelligheder
 • At du er tålmodig og rolig fx i situationer, hvor du hjælper beboerne med at spise, da flere af vores beboere får dysfagikost

Vi tilbyder:

 • Godt introduktionsforløb og mentorordning
 • 37 timer om ugen i blandede dag- og aftenvagter med weekendvagt hver tredje uge
 • Kontaktperson for 1-2 beboere med ansvar for udarbejdelse af ICF, individuelle planer og målarbejde
 • Dagligt tværfagligt samarbejde i teamet med bl.a. social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Neuropædagogisk supervision
 • Fokus på pårørende- og netværkssamarbejde
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Et arbejdsmiljø med plads til humor og hinanden
 • Mulighed for at være med til at udvikle Bredegaard og bidrage til det tværfaglige samarbejde

Om Blindecenter Bredegaard
Blindecenter Bredegaard er et højt specialiseret bo- og dagtilbud efter servicelovens §§ 108, 103 og 104. Målgruppen er synshandicappede voksne med multiple funktionsnedsættelser. Vi har høj faglig viden og ekspertise på synsområdet herunder døvblindhed.

Botilbuddet består af 41 boliger fordelt på to tværfaglige teams. Dagtilbuddet består af et aktivitets- og samværstilbud og værkstedsenheder med beskæftigelse indenfor metal, montage, tekstil, musik og medier.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter borgeren i at leve et selvstændigt og aktivt liv ud fra egne ønsker og resurser. Læs mere om os på www.blindecenterbredegaard.dk.

Vilkår, yderligere oplysninger og ansøgningsfrist
Stillingen er på 37 timer om ugen og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Arbejdstiden kan være blandende vagter fordelt på dag og aften i tidsrummet 07:00 – 23:00 på hverdage, hver tredje weekend og helligdage.

Du har mulighed for at have indflydelse på fordelingen af vagter fx i et

 • 7-7 vagtrul enten dag eller aften
 • 5-2-2-5 vagtrul enten dag eller aften

Der er ligeledes mulighed for 16 timers vagter.

Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgning vedlagt CV og evt. andre relevante bilag bedes sendt via link senest 23. august 2022.

Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Hvis denne stilling har din interesse, opfordres du til at søge stillingen hurtigst muligt. Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning og CV herunder.

Yderligere oplysninger kan fås hos funktionsleder Pernille Isle på 40234151.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed