Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  19. august 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at være vores nye gartnerformand på Sankt Jørgensbjerg Kirkegårde?

Du er uddannet anlægsgartner eller tilsvarende med erfaring i kirkegårdsdrift. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold på en bykirkegård, hvor faglighed, udvikling og bæredygtig drift er i højsædet. Der er rig mulighed for personlig udvikling, og du vil arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer. Sankt Jørgensbjerg Kirkegårde består af 3 kirkegårde og arealet er i alt mere end 50.000 kvm. Vores endnu ikke ansatte adm.- og kirkegårdsleder har sammen med kirkegårdsudvalget ansvaret for kirkegårdene, og du som gartnerformand er en del af ledelsen og står for den daglige drift, hvilket betyder, at du i vedkommendes ferie mv. skal kunne afløse i forhold til det administrative arbejde på kirkegårdskontoret. Det er derfor vigtigt, at du har kendskab til Brandsoft og arbejdet på et kirkegårdskontor. I er således 6 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen. Det er et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold på en arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling og hvor vi hele tiden har fokus på arbejdsmiljøet. Den sociale del understøttes af medarbejdermøder samt møder i samarbejdsudvalg. Et par gange om året afvikles der arrangementer af social karakter for medarbejderne.

Som gartnerformand skal du f.eks.

 • lede og koordinere opgaver til medarbejderne i gartnergruppen
 • tidsregistrere mv. i Brandsoft
 • kunne bevare roen og overblikket, når tempoet er højt
 • deltage i opgaverne ifm. begravelser og urnenedsættelser
 • deltage i de gartnerfaglige opgaver på kirkegårdene
 • bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • være indstillet på at deltage i vagtordninger (fx snevagt og begravelsesvagt)

Vi har en forventning til, at du har erfaring med ledelse eller er indstillet på at tilegne dig ledelseskompetencer.

 • har erfaring med driftsstyring af grønne områder
 • har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil
 • har flair for planlægning og prioritering
 • at du har kørekort kategori B og erfaring med brug af maskiner

Ansættelse sker pr.1. september 2022 og aflønningen er efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Lønnen er for gartnere øvrige land pt. mellem kr. 295.463 – 304.310 årligt. Derudover tillæg efter indplacering i kirkegårdens lønsystem jævnfør ”Ny løn”.

Nærmere oplysninger kan fås hos: Lene Knutzen, tlf. 46 35 29 66 ml. 10-13 på hverdage. Ansøgningsfristen er 19. august 2022 kl. 12.

Ansøgning sendes til:  sktjoergensbjerg.sogn@km.dk

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed