Joboversigt

 • Udsendt dato
  27. december 2022
 • Udløbsdato
  1. februar 2023


Job beskrivelse

En stilling som gartner/gartneriarbejder ved Karlslunde og Karlstrup Kirkegård, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller hurtigst muligt. Stillingen er tidsbegrænset til 8 måneder.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Arbejdet indebærer alle forefaldende opgaver på kirkegården, herunder

 • Pleje og vedligeholdelse af gravsteder
 • Pleje af grønne områder
 • Udplantning af årstidens blomster
 • Hækklipning
 • Gran-dækning
 • Diverse anlægsopgaver

Vi forventer, at

 • du er mødestabil
 • du har erfaringer med det grønne fag
 • du både kan arbejde selvstændigt samt arbejde sammen med andre
 • du er kreativ
 • du har min. traktorkørekort

Ansættelse sker ved Karlslunde Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 22, 2690 Karlslunde.

Dit primære tjenestested er, Karlslunde og Karlstrup kirkegårde

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i Hovedstaden og Nordsjælland 311.768,00 kr. (trin 1) og 319.944,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). For gartneriarbejdere i Hovedstaden og Nordsjælland 273.325,00 kr. (trin 1) og 280.574,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirkegårdsleder Jesper Jensen på telefonnummer 2476 3687.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Jesper Jensen på mail til [email protected]

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. februar 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at afholdes løbende.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed