Fysik- og matematiklærer til specialklasserækken Hafnia/Skolen på Strandboulevarden

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  21. august 2022


Job beskrivelse

Om os
Specialklasserækken Hafnia på Skolen på Strandboulevarden (SPS) er Københavns Kommunes specialtilbud for sårbare elever i 6.-9. klasse, der endnu ikke har opfyldt deres undervisningspligt, og som har behov for et særligt tilbud i specialundervisningsregi for at kunne tage folkeskolens 9. klasse-prøve. Vi er normeret til 70 elever og har egne lokaler på Skolen på Strandboulevarden. Undervisningen varetages af to lærere og en pædagog, eller af en lærer og en pædagog.

Eleverne kan have funktionsnedsættelser inden for autismeområdet, specifikke indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller være lettere udfordret kognitivt. De har ofte oplevet faglige og sociale nederlag i almenområdet. Desuden er mange af eleverne præget af en skolehistorik med højt fravær i almenskolen samt flere skoleskift.

Det har medført, at eleverne er præget af, at de føler sig utrygge og mistrives i store undervisningsmiljøer og har vanskeligt ved at rumme de faglige og sociale krav. De kan derfor ofte være kommet bagud både i deres faglige, sociale og personlige udvikling.

På skolens hjemmeside kan du orientere dig om skolens værdier og pædagogik: https://sps.aula.dk/

Vi kan tilbyde

 • dygtige, engagerede kollegaer
 • fælles målrettet kompetenceudvikling
 • et godt arbejdsklima både fagligt og socialt
 • en skole i udvikling, der har fokus på implementering af arbejdet med MeeBook, professionelle læringsfællesskaber, teamsamarbejde og forældreinddragelse

Vi søger en kollega, som

 • kan arbejde selvstændigt og i team ift. at få dagen til at hænge sammen i en klasse
 • kan arbejde med at støtte i overgange fra en aktivitet til en anden
 • kan have kontaktpersonopgaver
 • er glad, rolig, engageret såvel som refleksiv
 • har kendskab til specialpædagogisk praksis
 • ved noget om social tænkning og mentalisering
 • er god i relationsarbejde og har Low Arousal-tilgang

Vi søger en lærer, som

 • har kendskab til og erfaring inden for specialområdet
 • har relevant efter-/videreuddannelse ift. arbejdet med psykisk sårbare unge
 • har kendskab til og undervisningskompetencer i fysik og matematik
 • har gode samarbejdsevner og er indstillet på at arbejde med co-teaching
 • er vedholdende og i stand til at skabe tydelig struktur i elevernes hverdag
 • er engageret i at opbygge tryghed og tillidsfulde relationer til elever og forældre
 • er læreruddannet

Ansættelsesforhold
Tiltrædelse 1. oktober 2022. Stillingen er på fuld tid, og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem de respektive fagforbund og Københavns Kommune.

Ansættelsen har en prøvetid på tre måneder. Børne- og Ungdomsforvaltningen indhenter straffe- og børneattest som led i ansættelsen.

Mere information
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Marie-Louise Holmen på 2934 7454.

Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis

Søg via linket senest søndag den 21. august 2022
Vi afholder samtaler i uge 34.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed