Fuldmægtig søges til Hjemrejsestyrelsens Dublin-team

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  7. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at arbejde med sager i krydsfeltet mellem national og international ret, herunder overførsler af udlændinge til andre medlemslande i medfør af Dublinforordningen? Hjemrejsestyrelsen søger en medarbejder med juridisk eller anden relevant akademisk baggrund til 4. Hjemrejsekontor.

Lidt om det vi tilbyder
Du bliver en del af Dublin-teamet i 4. Hjemrejsekontor. Kontoret har ansvaret for at overføre og modtage udlændinge i medfør af Dublinforordningen samt samarbejdet med Folketingets Ombudsmand om dennes tilsyn med tvangsmæssige udsendelser. Kontoret varetager tillige en række opgaver for hele Hjemrejsestyrelsen, herunder planlægning af samtaler med udlændinge, den praktiske planlægning af udsendelser/overførsler, håndtering af udlændinges koster mv.

Dublin-teamet består af 8 medarbejdere, heraf både kontorfunktionærer og akademikere. Teamets primære opgave er at behandle sager om overførsel af udlændinge til andre medlemsstater i medfør af Dublinforordningen. Teamets arbejde består især i at afholde samtaler med udlændinge, der skal overføres fra Danmark til en anden medlemsstat, som afholdes telefonisk, virtuelt eller ved personligt fremmøde i enten Hjemrejsestyrelsen i Birkerød eller i den arrest, hvor udlændingen er frihedsberøvet. En anden vigtig del af sagsbehandlingen er at tage stilling til, om der skal ske/opretholdes frihedsberøvelse eller varetægtsfængsling af udlændingen.

Som fuldmægtig i Dublinteamet vil du skulle håndtere sagen frem til, at den praktiske planlægning af rejsen kan iværksættes, og du vil derfor løbende skulle samarbejde med flere samarbejdspartnere på området, herunder politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, Udlændingestyrelsen, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp mv.

Du vil desuden skulle varetage en række understøttende opgaver i kontoret, og afhængigt af dine erfaringer og kvalifikationer vil du få udpeget flere ansvarsområder på tværs af sagsbehandlingen, hvor du vil fungere som tovholder. Af særlige tovholderfunktioner kan bl.a. nævnes samarbejdet med Folketingets Ombudsmand, menneskehandlede, uledsagede mindreårige, GDPR-ambassadør, arrestantgruppe-ansvarlig mv.

Teamets medarbejdere varetager også opgaver i Københavns Lufthavn, såsom modtagelsen af udlændinge, der ankommer i medfør af Dublinforordningen, ligesom der gennemføres påsete udsendelser og overførsler fra lufthavnen. Hvis du melder dig til Hjemrejsestyrelsens ledsagerordning, vil du også komme til at varetage opgaven som udsendelsesansvarlig, når vi ledsager udlændinge hele vejen til hjem- eller destinationslandet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • behandle sager om overførsel af udlændinge til en anden medlemsstat efter Dublinforordningen, herunder at afholde samtaler med udlændinge
 • vurdere, om anklagemyndigheden skal anmodes om bistand til fremstilling/fristforlængelse i retten af udlændinge, der er eller skal frihedsberøves eller varetægtsfængsles
 • bidrage til besvarelse af høringer, spørgsmål og henvendelser fra f.eks. Folketinget, Udlændinge- og Integrationsministeriet, politiet og øvrige nationale og internationale samarbejdspartnere, herunder bidrag til høringer på internationale retsakter fx i forbindelse med Dublin- og Eurodac-forordningen

I 4. Hjemrejsekontor vil du få ca. 25 kolleger med et godt socialt sammenhold. Vi udfører vores arbejde med godt humør og i en uformel tone. Vores hverdag er præget af engagement og travlhed, men vi løfter i fællesskab og er rigtig gode til at hjælpe hinanden.

Vores forventninger til dig
Du motiveres af og trives med både generelle og juridiske opgaver på den ene side, herunder arbejdet med internationale og EU-retsakter samt bidrag til høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet bl.a. ved ændringsforslag til hjemrejseloven, og på den anden side konkret sagsbehandling, herunder i et vist omfang også at være ”i marken”.

Vi forestiller os, at du er uddannet jurist eller har en anden relevant akademisk baggrund. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Dublinforordningen, forvaltningsloven og konkret sagsbehandling – gerne fra udlændingeområdet – men du kan også være nyuddannet.

Det er også et plus, hvis du er bekendt med og har interesse for reglerne for databeskyttelse.

Du bliver en del af et spændende arbejdsmiljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du er:

 • ansvarsfuld, proaktiv og tillidsvækkende
 • nysgerrig og god til at opsøge viden samt omsætte din viden til skrift
 • robust og kan bevare overblikket
 • selvstændig, stabil og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • arbejdsom og fleksibel

Yderligere information
Hjemrejsestyrelsens hoveddomicil ligger på Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød, hvor du vil få tjenestested.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Du vil blive ansat som fuldmægtig, og der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte fungerende souschef Nete Dahl Mortensen på e-mail nemo@hjemst.dk eller telefonnummer 30 65 78 51.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest fredag den 7. oktober 2022, kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler i uge 41.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang – Uddannelse, job og fællesskaber for alle.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed