Flymaskinist (FM-1) ved Helicopter Wing Karup Eskadrille 723.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    16. december 2022


Job beskrivelse

Er du flymaskinist FM-2, og brænder du for større ansvar som FM-1 ombord på forsvarets nyeste helikoptertype? Arbejder du struktureret og ansvarsbevidst? Og har du mod på nye opgaver og det større ansvar? Så er du måske eskadrillens nye flymaskinist FM-1, som skal være med til at drive implementeringen af Seahawk endnu længere.

Om os

Du kender ESK 723 – året rundt i Nordatlanten ombord på et af søværnets skibe, ligesom vi deltager i internationale operationer, selvfølgelig også ombord på søværnets skibe. ESK 723 er en eskadrille i forandring, og der er mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen de næste mange år.

Om stillingen

Som flymaskinist FM-1 vil du under deployering bidrage til at sikre, at helikopteren er klar til at løse opgaverne. Du vil stå i spidsen for et 4-mands team, som indgår i helikopter-gruppen, og det er dig, der har ansvaret for vedligeholdelsen af helikopteren. Derudover skal du kunne samarbejde med skibets besætning, så de bliver en støtte for dit team under de daglige operationer, og hvis du har behov for særlig hjælp. Du vil fungere som FM-1 i både I-Flight og N-flight , således du bidrager til at løse opgaver indenfor hele ESK 723 opgavekompleks.

Om dig

Du er uddannet flymekaniker (B1), måske Flymaskinist FM-2 og er sergent eller oversergent. Du skal kunne anvende SAP og IMDS samt have en solid teknisk forståelse for vedligeholdelseskonceptet omkring Seahawk. Du er klar på at tage et ledelsesmæssigt ansvar, og du fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i vores omskiftelige hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”. Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen, hvor du evner at sætte dit team i spil, for at helikoptergruppen kan levere det maksimale operative output.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ESK723 TKO KN Berit Andersen på mail: [email protected] eller tlf.: 29327641.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HW
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed