FGU-lærer til dansk, DSA og omsorg og sundhed

14. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  14. september 2023
 • Udløbsdato
  27. september 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

FGU-lærer til dansk, DSA og omsorg og sundhed, FGU Skolen i Struer

Har du en stærk, pædagogisk faglighed og et talent for udvikling af spændende læringsforløb, og vil du sætte det hele i spil for at udvikle attraktiv undervisning til unge på vej mod næste uddannelse eller job? Bidrager du med høj faglighed, er du god til at lære fra dig, og vægter du høj grad af åbenhed og dialog? Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor man tør tænke anderledes, og hvor der er tid og plads til opfindsomhed i undervisningen? Så er det lige dig, vi mangler i vores team i Struer.

FGU Skolen HLSS søger en underviser til skolen i Struer. Skolen danner rammen for det lokale uddannelsestilbud til unge på den forberedende grunduddannelse og deres dedikerede undervisere, vejledere og leder. Skolen er en rummelig, ambitiøs og vedholdende skole for alle, der har deres daglige gang på skolen. Du indgår i et team, hvor vi ser individet og potentialet i hver elev. Læser deres behov og lytter til deres drømme. Hjælper dem med at finde den rette vej. Og gør dem klar til at komme videre i uddannelse eller job. Hos os er der plads til stor opfindsomhed i undervisningen, og vi vægter at turde gøre tingene anderledes.

Vores opgave på FGU Skolen HLSS er at gøre vores elever mellem 15 og 25 år klar til næste uddannelse/job med fokus på:
At skabe et fundament for den fremtid eleven ønsker

 • Eleven som ligeværdig aktør
 • Forpligtende fællesskaber

FGU Skolens strategi har læring som omdrejningspunkt med afsæt i de 15 didaktiske principper.

For os er en FGU-lærer kendetegnet ved at have en anerkendende tilgang, hvor vi arbejder sammen om at skabe det bedste læringsmiljø for vores elever. Du kommer til at indgå i et team og professionelle læringsfælleskaber lokalt og på tværs af lokationer/skoler.

Du vil både individuelt og i samarbejde varetage følgende pædagogiske opgaver:

 • Planlægning, organisering og gennemførelse af elevernes undervisning og pædagogiske aktiviteter.
 • Skabe en god kontakt til egne elever, øvrige samarbejdspartnere såsom UU-vejledere samt evt. forældre.
 • Udarbejdelse af egne undervisningsplaner, forløbsplaner m.m.
 • Løbende evalueringer af den pædagogiske praksis.
 • Understøtte et godt læringsmiljø.
 • Varetage kontaktlærerfunktion.
 • Anvende arbejdsportfolio som elevernes redskab.

Dine faglige kompetencer:

 • Relevant erhvervserfaring. Du kan fx have arbejdet som lærer på andre ungdomsuddannelser, 10. klassecenter, i folkeskolen eller have en særlig interesse og erfaring med området.
 • Arbejdet med, eller har kendskab til, unge mellem 15 og 25 år.
 • Du er en stærk didaktiker, og har stort flair og interesse for IT.
 • Relevant uddannelse inden for dansk, DSA og gerne engelsk. Andre fag kan også være relevante.
 • Kompetence som matcher undervisning indenfor det faglige tema omsorg og sundhed

 Personlige kompetencer

Vi ønsker en FGU-lærer, som er tillidsvækkende, og som kan etablere gode kontakter og relationer både internt på skolen og i relevante eksterne miljøer. Det er vigtigt, at du er nærværende, tydelig og empatisk. Vi forestiller os, at du har en grundlæggende pædagogisk forståelse og tålmodighed, og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

Hos os er der gode muligheder for personlig udvikling, og du vil opleve fælles kompetenceudvikling. Vi er kendetegnet ved et loyalt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor der er en uhøjtidelig stemning og højt til loftet. Vi har i gennemsnit 50 elever på skolen i Struer, fordelt på 3 hold.

Arbejdssted

Du vil være tilknyttet FGU Skolen i Struer som dit primære arbejdssted, men der kan forekomme arbejdsdage på skolens øvrige adresser.

Tiltrædelse

Stillingen, der er på 37 timer ugentligt, ønskes besat med tiltrædelse den 1. november 2023. Løn, ansættelsesforhold og pensionsordning i henhold til gældende overenskomst for FGU-lærere. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomster: https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/7255/01-04-22-fgu.pdf

Fællesoverenskomsten: 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5635/underskrevet-faellesoverenskomst-lc-co10_marts2022.pdf

Organisationsaftale for lærere m.v. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) med Uddannelsesforbundet:

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/7278/fgu-overenskomst_jan2022.pdf

Alle interesserede uanset alder, race, religion og/eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, kan du sende din ansøgning med CV samt bilag stilet til FGU Skolen HLSS på mail til [email protected]  senest onsdag 27/9 kl. 12. Vi afholder løbende samtaler, indtil vi har fundet vores kommende kollega. I emnefeltet skal du skrive ”Ansøgning FGU-lærer Struer”. Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte pædagogisk koordinator Line Ginnerup på tlf.nr. 30168979 eller uddannelseschef Tina Storm på tlf.nr. 2923 1301. Du kan læse mere om os på www.fguskolen.dk.

 

I august 2019 slog FGU Skolen dørene op for de første elever med en helt ny ungdomsuddannelse i Danmark. Eleverne startede på enten almengrunduddannelsen (AGU), produktionsgrunduddannelsen (PGU) eller erhvervsgrunduddannelsen (EGU). FGU Skolen HLSS har ca. 180 årselever og 40 ansatte (lærere, vejledere, teknisk- og administrativt personale og ledere).

Skolens bestyrelse har vedtaget en strategi for udvikling af FGU-uddannelsen for vores organisation og sporene er dermed lagt til udvikling af et samlet pædagogisk/didaktisk grundlag, der matcher ambitionsniveauet for den vigtige rolle, vi spiller i de unges liv.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed