Fem lærere til Trekløverskolen

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  14. september 2023
 • Udløbsdato
  25. september 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Relationsstærke lærere søges til Trekløverskolens tre afdelinger

Da vi har sagt farvel til dygtige lærere, der er gået på pension, samt lærer der har søgt andre udfordringer, søger Trekløverskolen fem speciallærere på fuld tid fra 1. november (gerne før). Der er tale om faste stillinger.

Vi søger fleksible lærere, der har lyst til at varetage specialundervisning og har viden om, hvordan børn bedst støttes i deres udvikling. Lærere der har god indsigt i og forståelse for elevernes læringsforudsætninger, og kan skabe gode læringsarenaer. Arenaer, der øger de personlige, sociale og faglige kompetencer hos den enkelte elev i forpligtende fællesskaber.

Til vores afdeling på Borup Byvej søger vi to lærere med følgende kompetencer

 • En lærer med linjefag i matematik, idræt, natur og teknologiforståelse (Indskoling)
 • En lærer der kan varetage undervisning i matematik, naturfag og tysk (mellemtrin)

Til vores afdeling på Blommevej søger vi to lærere med følgende kompetencer

 • Lærere med stærke relationskompetencer, der fleksibelt kan varetage undervisning i almindelige skolefag, og som er i stand til didaktisk at bruge det udvidede undervisningsbegreb i forhold til elevernes forudsætningsniveau
 • Ansøgere skal have kendskab til konflikthåndtering samt low arousal, da vi kan modtage elever der er beskrevet med udadreagerende adfærd

Til vores afdeling på Støvringgårdvej søger vi en lærer med følgende kompetencer

 • En lærer med stærke relationskompetencer, der fleksibelt kan varetage undervisning i almindelige skolefag, og som er i stand til didaktisk at bruge det udvidede undervisningsbegreb i forhold til elevernes forudsætningsniveau
 • Ansøgere skal have kendskab til konflikthåndtering, low arousal samt konflikthåndtering, da vi ofte modtager elever der er beskrevet med udtalt udadreagerende adfærd
 • Gerne linjefag eller undervisningskompetencer i engelsk og fysik

Trekløverskolen er fordelt på tre afdelinger: Blommevej, Borup Byvej og Støvringgårdvej. Det nuværende elevgrundlag er 280 elever. Vi har ca. 190 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, PAU, medhjælpere, terapeuter, IT-vejledere og TAP. Målgruppen omfatter elever med kommunikative udfordringer, såsom tidlig eller ingen sproglig udvikling, elever med socio-emotionelle udfordringer, elever med fysiske handicaps samt elever med specifikke udfordringer. f.eks. inden for autismespektret, ADHD, udviklingshæmning samt komorbiditeter hertil, Desuden har en del af vores elever udtalt mental retardering.

Alle skolens faggrupper arbejder sammen i tværprofessionelle læringsfællesskaber om at skabe gode udviklings- og læringsmiljøer. Der stilles store krav til et udvidet forældresamarbejde, samt en deprivatiseret praksis ude i klasserne.

Trekløverskolen er en skole, hvor dialog og åbenhed er vigtige grundelementer i vores samarbejdsklima. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte elevs kompetencer og ressourcer, således undervisningen didaktisk tilrettelægges elevernes forudsætninger. Vi arbejder med det udvidede læringsbegreb om at bringe faget til barnet.

Der arbejdes ligeledes med elevernes livsduelighed, så eleverne får de bedste forudsætninger for at opnå mest mulig selvstændighed og mestring af eget liv.

Alle medarbejdere har et pædagogisk fokus på low arousal. Low arousal har til formål at give fagprofessionelle kompetencer til at støtte eleven i at ændre en udfordrende adfærd ved at undgå konfronterende situationer og søge at opnå lav grad af modstand hos eleven.

Det forventes, at man er omstillingsparat og fleksibel. At man kan arbejde systematisk med viden, herunder viden om forudsætninger og funktionsniveau hos eleven.

Din profil

 • Er uddannet lærer.
 • Har stærke faglige kompetencer indenfor det specialpædagogiske område
 • Har stærke relationskompetencer og blik for den enkelte elevs udvikling i fællesskabet
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har gode tværfaglige samarbejdsevner
 • Er skriftligt velformuleret og har kendskab til læringsplatformen Min Uddannelse

Vi kan tilbyde

 • et udviklingsorienteret, engageret og fleksibelt personale
 • et positivt samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere og forældre
 • en spændende arbejdsplads, hvor der kontinuerligt er udvikling og samskabelse med elevernes trivsel og læring for øje
 • fantastiske og søde elever og personaler, som hver dag yder deres bedste

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge.

Ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest samt referencer fra tidligere arbejdssted.

Ansøgningsfrist
25. september 2023. Samtalerne forventes afholdt i uge 39 2023.

Ansøgning med relevant dokumentation fra tidligere beskæftigelse sendes via Randers Kommunes elektroniske rekrutteringssystem.

Forventet tiltrædelse 1. november 2023.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingerne på Borup Byvej fås hos pædagogisk leder Benny Petsch 24 98 25 79 eller David Holm Kowalski 24 64 64 93.

Nærmere oplysninger om stillingerne på Blommevej fås hos viceskoleleder Lene Hyldborg-Thomsen 24 79 65 53 eller pædagogisk leder Laura Kirk-Skriver 20 31 64 41.

Nærmere oplysninger om stillingen på Støvringgårdvej fås hos pædagogisk leder Esben Horn Risgaard 30 55 33 84.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed