Familiekonsulent til Familiehuset

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  19. september 2023
 • Udløbsdato
  1. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Familiehuset søger en familiekonsulent til arbejdet med praktisk pædagogiske opgaver i familiernes hjem. Du skal kunne arbejde med børn i alle aldersgrupper.

Teamet består pt. af en gruppe på 12 familiekonsulenter, hvoraf den ene varetager funktionen som faglig koordinator, derudover er der tilknyttet en faglig leder til teamet. 

Under én fælles leder varetager Familiehuset opgaver jvf. SEL §52. Således har vi flere forskellige teams i huset, der spænder fra et Småbørnsteam til kontaktpersonsopgaver og efterværn for unge. Ens for alle foranstaltninger i Familiehuset er gældende at yde familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Eller sikre den mest nænsomme form for adskillelse mellem barn og forældre. Desuden varetages der i Familiehuset en del §11.3-forløb, som er af korterevarende karakter.

Udover disse teams består Familiehuset ligeledes af et team af familieplejekonsulenter, der varetager opgaver i forhold til matchning, supervision og kurser omkring plejefamilier ansat af Haderslev Kommune. 

Til denne stilling søger vi en medarbejder, der særligt:

 • kan arbejde praktisk pædagogisk i familiernes hjem
 • kan medvirke til at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og styrke de indbyrdes relationer
 • har en socialpædagogisk eller anden relevant social faglig uddannelse
 • har en bred erfaring med familiearbejde 
 • har erfaring i og har arbejdet med udvikling af forældrekompetencer
 • har erfaring med netværksarbejde
 • kan arbejde procesorienteret, selvstændigt og samtidig fungere godt i samarbejde med tætteste kolleger, socialrådgiver og andre tværfaglige samarbejdspartnere
 • kan arbejde struktureret og selv tilrettelægge sin kalender
 • kan udvise respekt for forskellighed og livsformer
 • kan arbejde med skriftlig dokumentation
 • kan varetage støttede og overvågede samvær mellem børn og familie
 • arbejder inddragende og netværksinddragende. 

Du kan som medarbejder i Familiehuset opleve situationer, hvor barnets tarv er udsat. I disse situationer skal du kunne bevare overblikket og det er vigtigt, at du som person er rolig og ansvarlig, har selvindsigt og fungerer alene på arbejde. Det er afgørende, at du som person er autentisk og kan være respektfuld til stede med familien, også i disse situationer. 

Uanset om arbejdet foregår i Familiehusets rammer eller i familiernes hjem er formålet, at familien gerne bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets tarv. Dette gøres ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter, samt at støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen. Desuden handler opgaverne om at bibringe forældrene hensigtsmæssige strategier og de nødvendige kompetencer til at imødekomme barnets behov. At medvirke til at give barnet og den unge strategier til at håndtere følelsesmæssige og relationelle udfordringer.

Helt afgørende er det, at du som medarbejder i Familiehuset kan skabe kontakten med den enkelte forælder og det enkelte barn og ikke er bange for at gå udover din egen komfortzone i arbejdet. Børn og forældre skal i Familiehuset møde nærværende og oprigtige voksne, der er optaget af, hvad der vil være det optimale for det enkelte barn.

Haderslev Kommune har stort fokus på inddragelse af børnenes og de unges private netværk. Familiehuset har således de seneste år haft opgaven som Samordner i forbindelse med familierådslagning, som er blevet en af Familierådgivningens bærende metoder. Det er derfor vigtigt for os, at vores nye medarbejder har kendskab til metoden eller ønsker at tilegne sig det. 

Familiehuset varetager desuden en del støttede og overvågede samvær, hvor du, hvis du søger stillingen, skal være indstillet på at bidrage. Samværskonsulentens opgave er at observere, guide og vejlede gennem samværet for derved at sikre den bedst mulige stund for barnet sammen med sine forældre. En funktion der kræver rummelighed, faglighed og fremfor alt evne til at agere, så samværet bliver bedst muligt for både barn og forældre. 

Familiehuset anvender den evidensbaserede metode Feedback Informed Treatment (i daglig tale FIT), der skal være med til at sikre, at vi i endnu højere grad sikrer børn, unge og familier maksimal indflydelse på den hjælp, vi tilbyder. 

Desuden har vi gennem 2022 tilegnet os viden omkring ACT (Acceptance and Commitment Therapy, som er en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapi. Her er accepten af ubehagelige følelser og evnen til at tage ledsagende tanker mindre bogstaveligt helt central. Vi vil gennem hele 2023 modtage ekstern supervision i metoden ligesom vi mødes i monofaglige og tværfaglige kollegiale sparringer i huset løbende. 

Arbejdsopgaverne vil være forskelligartede, og der vil forekomme opgaver som ikke foregår i Familiehuset, hvorfor bil og kørekort vil være en forudsætning.

Praktiske oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Tina Noesgaard på telefon 2974 34 42, mail: [email protected], faglig leder Nedda-Cecilia M. Khalili Kia på telefon 23 31 40 94, mail: [email protected] eller afdelingsleder Hanne Guldborg på telefon 30 32 99 45, mail: [email protected]

Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2023 eller 1. januar 2024. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 1. oktober 2023. 

Der forventes afviklet ansættelsessamtaler tirsdag den 10. oktober 2023. Der må forventes en anden samtalerunde i uge 42.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2356726)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed