Faglig stærk og udviklingsorienteret myndighedsrådgiver med sundhedsfaglig profil søges til visitatorteam

Joboversigt

  • Udsendt dato
    6. august 2022
  • Udløbsdato
    23. august 2022


Job beskrivelse

Om jobbet

Trives du med selvledelse i en hverdag med høj grad af fleksibilitet og besidder du gode samarbejdsevner, samt evner at jonglere med lovgivning? Så har Hedensted Kommune et job til dig som myndighedsperson.

Vi søger snarest muligt og senest pr. 1. oktober 2022 en visitator, der brænder for at gøre en forskel.

Tag del i udviklingen af en fælles myndighedsafdeling
Vi tilbyder et job på et område i udvikling. Den fælles social- og sundhedsfaglige myndighed i Velfærdsrådgivningen blev etableret i 2016 med fokus på sammenhængende borgerforløb. I afdelingen varetages derfor sagsbehandling efter lov om social services bestemmelser for voksne, på både social-, ældre- og sundhedsområdet. Vi er fortsat i en god læringsproces med, hvordan man arbejder bredt tværfagligt og samtidig dyrker den monofaglige fordybelse. Det håber vi, at du også vil bidrage til.

Medarbejderne i Rådgivning Senior og Hjælpemidler arbejder med en rehabiliterende tilgang til borger som indsats. Dette gøres via tætte tværfaglige samarbejder, koordinering, visitering, brug af velfærdsteknologi og naturligvis hjælpemidler. Vores ambition er at yde den bedste råd og vejledning i øjenhøjde med Hedensted Kommunes borgere som samarbejdspartnere.

Af arbejdsopgaver vil du blandt andet skulle visitere til indsatser efter lov om social service §§ 83, 83 a, 84, 94, 104, 118, 119 – pleje- og ældreboliger. Herunder varetage telefon, indgå i bagvagtsordning samt indgå i den øvrige drift i afdelingens mangeartede og spændende arbejdsopgaver.

Din profil

* Du har en sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund
* Du har erfaring som visitator, sagsbehandlende terapeut, sagsbehandler eller lignende inden for kommunalt regi – alternativt erfaring inden for primærsektoren
* Du har kendskab til Fællessprog 3 eller mod på at tilegne dig og lære det
* Du evner at arbejde struktureret og grundigt, men samtidigt formår du også at få afsluttet sager og holde overblik
* Du kan arbejde selvstændigt og beslutningsdygtigt, men formår også at bede om hjælp eller sparring
* Du befinder dig godt i myndighedsrollen og besidder gennemslagskraft kombineret med empati og forståelse
* Du forstår vigtigheden i godt tværfagligt samarbejde og koordinering med dit team som øvrige samarbejdspartnere og borgere, herunder arbejder du grundlæggende ud fra princippet om medinddragelse i din sagsbehandling
* Du tænker i helheder og med udgangspunkt i det rehabiliterende potentiale hos borgerne og har interesse herfor
* Du kan motivere andre mennesker og håndtere mennesker i krise
* Du levere god, klar og tydelig kommunikation i skrift og tale

Derudover ser vi også gerne at:
* Du er interesseret i at indgå i den fortsatte udvikling af den faglige kvalitet og samarbejdet i afdelingen
* Du har IT-kundskaber på brugerniveau. I Hedensted Kommune anvender vi Cura som omsorgsjournalsystem. Har du ikke erfaring med systemet skal du blot have mod på at lære det
* Du har kørekort og evt. egen bil

Derfor skal du vælge os

* En arbejdsplads der vægter trivsel og arbejdsmiljø. Vi mener at det skal være fedt at gå på arbejde
* Et engageret og dynamisk team med et godt kollegaskab
* Et stærkt og energisk team med højt til loftet, stærk faglighed og hvor vi ofte bruger hinanden til den faglige sparring. Der er altid plads til et godt grin på kontoret, men også plads til seriøsitet og fordybelse
* En god arbejdsplads med fleksibel arbejdstid, selvtilrettelæggende arbejdsopgaver, frihed under ansvar og mulighed for hjemmearbejde

Løn og ansættelsesvilkår

1 stilling på 37 timer ugentligt, med start efter aftale.

Din løn og ansættelse vil ske efter gældende overenskomst og regler. Stillingen ønskes besat senest 1. oktober 2022, eller hurtigst muligt.

Stillingen er forankret i Velfærdsrådgivningen ved Rådgivning Senior og hjælpemidler, som holder til på Vestergade 7-9, 8723 Løsning – 5 minutters kørsel fra E45.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om stillingen og jobbets indhold, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder for Rådgivning Senior og Hjælpemidler, Sandra Hjulskov på telefon 29 41 84 30 eller sandra.hjulskov@hedensted.dk.

Ansøgning

Ansøgningen skal være os i hænde, senest tirsdag den 23. august 2022.

Samtaler forventes afholdt mandag den 29. august 2022.

Om os

Du vil komme til at indgå i et særdeles stærkt fagligt miljø bestående af over 40 medarbejdere, der inkluderer sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeut og ergoterapeuter, administrative- og servicemedarbejdere samt konsulenter, jurister, hjerneskadekoordinator og fire ledere.

Velfærdsrådgivningen er stor og du har mange kolleger at trække på. Den er organiseret i afdelinger og teams, således at du har nære kolleger ift. dine daglige opgaver.

Du kommer til at arbejde i en organisation, hvor høj faglighed, godt kollegaskab, tværfagligt samarbejde og gensidig tillid gør det både rart og spændende at gå på arbejde. Vi har fokus på løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen og arbejder med udvikling af myndighedsrollen i det tværgående samarbejde.

Formålet er altid at finde kloge løsninger i dialog med borgerne og vore samarbejdspartnere.

Vi arbejder med en høj grad af selvtilrettelæggelse, hvor der naturligvis tages hensyn til f.eks. behovet for faglig sparring, fællesmøder og telefontid.

Om Social Omsorg
Alle medarbejdere i Social Omsorg arbejder efter de samme Pejlemærker, og er defineret som 5 sigtepunkter for kulturudviklingen i Social Omsorg:
1. Borgernes funktionsevne gør, at de har brug for os. Vi er der altid med fuld respekt for borgeren.
2. Alle mennesker har ønske om at klare sig selv mest muligt. Vi arbejder derfor på brug og udvikling af borgernes potentiale.
3. Alle mennesker vil opleve sig set, hørt og forstået. Vi ved, at et godt møde med borgeren indeholder meget mere end levering af en ydelse.
4. Alle medarbejdere og ledere vil den bedste udvikling. Vi ved, at nærværende og faglig ledelse tæt på praksis er udviklende.
5. Vores organisering og samarbejde må ikke være borgerens udfordring. Vi skal give borgeren koordinerede og sammenhængende forløb.

– Sammen bevæger vi mennesker –
Læs mere om Hedensted Kommune på vores hjemmeside hedensted.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed