Faglig leder til gruppeordningen på Søborg Skole

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  6. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du en stærk ledelsesprofil, erfaring med personaleledelse og med specialpædagogik i folkeskolen? Så har du mulighed for at blive en del af et fantastisk ledelsesteam, der arbejder kollaborativt og inddragende. Vi er som team optaget af at hjælpe hinanden og løser svære problemstillinger i fællesskab. Vi søger en dygtig og engageret faglig leder til gruppeordningen, der har mod på at inspirere og lede lærere og pædagoger tæt på praksis.

Vi forestiller os, at du

 • er en dygtig og engageret leder, der har høje forventninger til, hvad vi kan som skole
 • er god til at sortere og navigere i nye tiltag og udviklingsområder
 • har overblik og arbejder struktureret og systematisk i en travl hverdag
 • trives med både drifts- og udviklingsopgaver
 • har et stort ønske om indgå i og bidrage til et stærkt ledelsesteam
 • har et særligt kendskab til specialundervisning og gruppeordning
 • er stærk og tydelig i din kommunikation og kan skabe følgeskab
 • er rundet af et moderne syn på inklusion og specialpædagogik, gerne med et narrativt afsæt
 • er god til at give og modtage feedback
 • har humor og et positivt livssyn
 • er nysgerrig og har mod på udvikling af god skole – og af dig selv

Gruppeordningen
Vores gruppeordning består af ca. 40 elever og 18 medarbejdere fordelt på seks grupper i hhv. indskolingen, på mellemtrin og i udskoling. Alle elever visiteres til gruppeordningen af PPR og kommer primært fra Gladsaxe Kommune. Det er vores ambition at drage nytte af kompetencerne på tværs af almen- og specialundervisningen. De ældste grupper har tilknytning til deres respektive årgange, hvor lærere og pædagoger er optaget af at bruge hinandens kompetencer i bestræbelserne på at udfordre alle elever mest muligt, samt at skabe et trygt og motiverende læringsmiljø.

Mod og tillid
På Søborg Skole har vi læring i sigte. Vi leder med mod og tillid og arbejder ambitiøst for at skabe den bedste version af Søborg Skole hver eneste dag. Her vil du indgå i et ledelsesteam bestående af skoleleder, administrativ leder og fire faglige ledere. Vi arbejder kollaborativt ud fra en fælles model for faglig ledelse i skolevæsenet, der særligt vægter elevcentreret ledelse. Heri indgår også arbejdet med tydelige målsætninger, brug af data samt udbredelse af feedback-kultur. Vi har en stærk kollegial refleksion og prioriterer læringsfællesskaber og kapacitetsopbygning.
Som ledelse lægger vi stor vægt på at være et positivt bidrag til hverdagen på skolen.

Din opgave som faglig leder for gruppeordningen er at sikre udviklingen af et ambitiøst og sammenhængende specialpædagogisk tilbud i tæt samarbejde med lærere, pædagoger, PPR og andre eksterne samarbejdspartnere.

Vi lærer elever at lære
I alt har Søborg Skole 550 elever og 80 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi er en af 10 folkeskoler i Gladsaxe Kommune, der sammen har meget klare og fælles visioner om, at alle elever skal lære at lære, og derigennem blive så dygtige de kan. Deltagelsesmuligheder for alle og tværprofessionelt samarbejde er de centrale fokusområder i kommunen lige nu. På Søborg Skole er kulturen kendetegnet ved høj faglighed, åbenhed, ansvar og omsorg. Vi arbejder med PALS, og er optaget af løbende at udvikle en positiv skolekultur med fokus på elevernes ressourcer og inkluderende læringsmiljøer. Derfor har vi et stærkt fælles sprog omkring både trivsel og læring. Der er tæt samarbejde om at udvikle vores professionelle læringsfællesskaber, bl.a. gennem co-teaching-forløb, hvor lærere, pædagoger og ressourcepersoner går tæt på hinandens praksis. Denne læringskultur og kapacitetsopbygning medvirker til at skabe god skole og en fantastisk arbejdsplads.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst.
Der vil forud for endelig ansættelse blive indhentet referencer.

Stillingen ønskes besat 1. december 2022.

Vi ser gerne, at du besøger skolen, inden du søger stillingen
Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Johan Rønne på telefon 61 33 03 40.

Ansøgningen vedhæftes CV, dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 6. oktober kl. 12.00.
Der afholdes samtaler i uge 41.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed