Faglig koordinator søges til LATA Trivselshuset Taastrup – Barselsvikariatet

Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    30. september 2022


Job beskrivelse

LATA arbejder med udsatte borgere i Danmark. Organisationen arbejder med stor diversitet i forhold til borgere, hvor vi blandt andet arbejder med borgere som har været udsat for vold eller er hjemløse i LATA Støtte & Forsorg jf. Lov om Social Service §§ 109, 110 og arbejder med sindslidende i LATA Integration & Trivsel jf. Lov om Social Service §§ 107 og 108.

Du vil som faglig koordinator være en del af Trivselshuset Taastrup, hvor du vil være en del af en arbejdsplads, der er i gang med en spændende forandringsproces samt være tovholder for den pædagogiske og socialfaglige indsats.

Målgruppen er:
Trivselshuset Taastrup er et socialpsykiatrisk botilbud jf. servicelovens §§ 107, 108. Tilbuddet  henvender sig til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Vores borgere kan have diagnostiske problematikker som; anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, misbrug, anden psykisk vanskelighed, kriminalitet, personfarlig adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning, udad reagerende adfærd etc.

Om stillingen:
Hverdagen i Trivselshuset Taastrup er præget af de unikke mennesker, der bor i huset, alle med forskellige forudsætninger og behov for støtte i hverdagen. Derfor forsøger vi gennem en mere eller mindre struktureret og forudsigelig hverdag, at skabe tryghed, udvikling og optimale livsbetingelser for hver enkelt borger.

I Trivselshuset Taastrup vil du have funktion som koordinator, hvor du indgår i borgerenes dagligdag og støtter op om de pædagogiske handleplaner jf. Serviceloven § 141, der er lagt for borgeren. Dine opgaver vil også indebære støttende samtaler med borgerne, og du skal i samarbejde med borgerne medvirke til at skabe struktur og ro i hverdagen og udvikling i deres samlede livssituation.
Du vil som koordinator udover, at indgå i det daglige arbejde ligeledes sørge for kontinuerligt og kvalitativt fokus på det skriftlige arbejde. Du vil være tovholder på de aktuelle pædagogiske indsatser og sørge for metodemæssig og systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde. Du vil have en gennemgående funktion, der kræver, at du har et stort indblik i borgerens samlede situation.

Vi lægger vægt på at:
Du er uddannet socialrådgiver, socialpædagog eller lignende.
Du brænder for det socialfaglige arbejde i relation til en udsat målgruppe, og du kan se de socialfaglige eller pædagogiske udviklingsområder i selv de små ting.
Du er struktureret og kan skabe overblik i en til tider hektisk hverdag.
Du kan metodisk og struktureret foretage observationer og beskrivelser samt foretage faglige vurderinger af behov i en socialpædagogisk kontekst.
Du har erfaring med faglige refleksioner, dokumentation og evaluering.
Du kan skriftliggøre dine beskrivelser og observationer i vores elektroniske journalsystem ”Danjournal”.
Du har erfaring med metoderne MI og CTI, hjælp til selvhjælp og du kan arbejde med en anerkendende og Empowerment baseret tilgang til målgruppen.
Du har erfaring i arbejdet med socialpsykiatriske borgere.
Du er psykisk robust og du kender dine egne grænser, og kan være med til at bevare roen i arbejdet med udsatte voksne.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse pr. d. 1. oktober eller snarest muligt. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler til stillingen som faglig koordinator og ansætter når den rette kandidat er fundet. Vi skal have din ansøgning med relevante bilag og referencer via linket nedenfor.

Stillingen er et barselsvikariatet med mulighed for eventuel forlængelse.

Stillingen er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden vil være i tidsrummet 08:00-16:00.
Stillingen lønnes efter kvalifikationer og kompetencer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tilbudsleder Johnny Andreassen på tlf.: 40 40 51 12 eller mail jha@lata.dk.

Send dit cv og ansøgning til guy@lata.dk 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed