Fagkoordinator (chefkonsulent) til økonomistyring på børn-, skole-, kultur-, unge- og fritidsområdet

18. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  12. december 2022


Job beskrivelse

Har du økonomistyringskompetencerne til at give strategisk sparring til ledelsen og udvikle økonomistyringen på børn-, skole, kultur-, unge- og fritidsområdet? Har du et godt overblik og er du god til at koordinere og sparre med dine kolleger om opgaverne? Så er stillingen som fagkoordinator måske noget for dig.

Gentofte Kommune har en vision om at være et godt sted at bo, leve og arbejde. Visionen for Økonomi og Personale er at understøtte organisationen i at skabe mest mulig værdi for borgeren.

Du bliver som fagkoordinator en vigtig og strategisk samarbejdspartner for direktøren for børn-, skole, kultur-, unge- og fritidsområdet. Din økonomifaglige koordinering vil omfatte børne- og skoleområdet samt kultur-, unge – og fritidsområdet. Der er ti økonomikonsulenter inkl. fagkoordinatoren tilknyttet disse fagområder. De varetager de klassiske økonomistyringsopgaver som budgetlægning, løbende opfølgning og regnskab i samarbejde med fagområdet. Udover at koordinere den løbende økonomiunderstøttelse vil der også være opgaver med at udvikle økonomistyringen på området, herunder udarbejde styringsinformation, prognoser og konsekvensberegninger af lovændringer m.v. Derudover vil du indgå i udarbejdelse af og sparring om større analyser på området, for eksempel analyse af de økonomiske konsekvenser af ændringer i demografien på området. Fagkoordinatoren varetager selvstændigt økonomistyringsopgaver vedrørende administrationsbevillingen for de tværgående funktioner, kommunaldirektøren samt økonomi- og digitaliseringsdirektøren.

Du vil blive en del af styringsenheden med 21 medarbejdere i Økonomi og Personale, hvor kompetencerne inden for økonomistyring er samlet på tværs af hele kommunen. Medarbejderne i Styringsenheden er grupperet på tre områder med hver sin fagkoordinator, hvor børn, skole, kultur, unge og fritid samt administration udgør et område, klima, miljø og teknik udgør et andet område og social- og sundhedsområdet udgør et tredje område. Styringsenheden er placeret på Rådhuset.

Dine opgaver som fagkoordinator:

 • Primær kontaktperson i økonomi for direktøren for børn-, skole-, kultur-, unge- og fritidsområdet (og afdelingscheferne)
 • Strategisk sparringspartner for direktøren og at spore dig ind på, hvad fagområdet har brug for
 • Koordinere, understøtte og kvalitetssikre løsningen af opgaverne på området
 • Sparring med medarbejdere på området
 • Bidrage til den løbende udvikling af området og enheden i samarbejde med de to øvrige koordinatorer og afdelingslederen
 • Formidle Økonomi og Personales perspektiver i dialogen med fagområderne
 • Selvstændige opgaver vedrørende administrationsområdet

Vi ønsker os, at du:

 • Har en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau
 • Har erfaring med eller interesse for faglig koordinering og ledelse samt understøttelse af fagområder og ledelsesgrupper
 • Har stærke økonomifaglige kompetencer, dataforståelse og er ambitiøs i din tilgang til arbejdet
 • Har kendskab til et eller flere af fagområderne eller administrationsområdet i en kommune og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har gode kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer, der bidrager til at skabe følgeskab
 • Er god til at skabe tillidsfulde relationer og navigere i mange forskellige samarbejdsflader
 • Arbejder selvstændigt og struktureret og er i stand til at bevare overblikket i en travl hverdag
 • Har evner for både at arbejde med drifts- og udviklingsopgaver og korte og lange deadlines
 • Er fortrolig med økonomisystemer og it-redskaber. Særligt er gode excel-kompetencer en forudsætning
 • Udviser empati og anerkendelse i samarbejdet med kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

Lyder det som en spændende stilling, og deler du vores høje ambitioner, så tilbyder vi et afvekslende job med gode kolleger, hvor du får stor indflydelse på jobindholdet og tilrettelæggelsen af opgaverne. Endvidere vil du få gode muligheder for faglig og personlig udvikling i et godt fagligt og kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone. Du indgår i et tværgående netværk for alle fagkoordinatorer på tværs af Økonomi og Personale.

Økonomi og Personale består af 81 medarbejdere, der understøtter økonomi- og digitaliseringsdirektøren og de budgetansvarlige i hele kommunen med effektiv udnyttelse af ressourcerne. Økonomi og Personale har i samarbejde med ledelsen i Gentofte Kommune søsat et projekt om proaktiv økonomistyring, som skal styrke samarbejdet med fagområderne og i højere grad understøtte, at der handles på udfordringer, så vi kan fastholde en robust økonomi med rum for politiske prioriteringer. Vi arbejder fokuseret med at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed. Styringsenheden, hvor fagkoordinatoren ansættes, er centralt placeret i denne udvikling.

Vi afholder samtaler 15. december 2022.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed